Moduly pro Dobrého pastiera

Dobrý pastier je společenství, které pomáhá žít důstojně lidem, kteří se dostali na okraj společnosti - lidé bez domova a prostředků, staří lidé bez prostředků, kteří potřebují pomoc, rodiny bez střechy nad hlavou, lidé propuštění z vězení a nebo trpící  závislostí. Když se vyléčí duše, vyléčí se i tělo. Tito lidé jsou přijati do společenství, v kterém pracují.

Dobrý pastier zajistil těmto lidem přístřeší nad hlavou, ale neměl ubytování pro rodiny. Naše firma proto poskytla zbylé moduly z EXPO pavilonu pro tuto bohulibou činnost a tak nemusí být rodiny ubytovány zvlášť muži, ženy a děti. KOMA svým malým dílem přispěla k tomu, aby tito lidé mohli vést důstojný život. OZ DOBRÝ PASTIER působí na Slovensku v Klášteru pod Znievom, Bzovíku,Borcové, Polerieku, Vrícku a v Nitrianském Pravnu a stará se o více než šest stovek lidí.

 Wir sind im Besitz der Auszeichnungen "Die Firma des Jahres", "Tschechischer Leader", "Hechte des tschechischen Business", "Der Exporteur des Jahres", "Innovative Gesellschaft" und "Faire Gesellschaft”.

ZERTIFIKATE

PAVUS

Wohn- und Sanitärcontainer, typ C3

AQAP 2110

Übereinstimmung des Qualitätsmanagementsystems mit den Anforderungen von ISO 9001:2016
Z

Hier ist unser E-Bulletin erhältlich

Dank dem Abonnement unseres monatlichen E-Bulletins behalten Sie den Überblick über das aktuelle Geschehen in der Welt der modularen Architektur sowie über Neuigkeiten zum System der Modulbauweise von KOMA.
Scroll Down Scroll down
 
KOSTENLOS NACHFRAGE