Politika kvality a životního prostředí

Vedení společnosti KOMA MODULAR s.r.o. vyhlašuje politiku kvality a životního prostředí jako strategický dokument, kterým stanovuje směr rozvoje společnosti.

  1. Základem naší strategie je efektivní rozvoj podnikatelských aktivit, sloužící k trvalému a kvalifikovanému uspokojování současných i budoucích potřeb našich zákazníků v oblasti výroby sanitárních a obytných kontejnerů, modulárních staveb za současného dodržení příslušných národních i mezinárodních právních a jiných požadavků.
  2. Potřeby našich zákazníků a udržení stálé důvěry v naše výrobky chceme dosáhnout využitím moderních metod řízení a plánování a neustálým zlepšováním efektivnosti integrovaného systému managementu zvláště využitím týmové práce a přesného měření s využitím vyhlášení konkrétních projektů k jednotlivým vybraným úkolům.
  3. Pro udržení špičkového postavení ve srovnání s naší konkurencí investujeme do technického rozvoje, moderních technologií a nejmodernějších sw programů. Zdokonalujeme naše výrobky, zvyšujeme jejich životnost.
  4. Pro realizaci našich cílů jsou vybíráni spolupracovníci s vysokými odbornými zkušenostmi a je jim umožněno zvyšovat kvalifikační úroveň prostřednictvím školení a seminářů. V praxi uplatňujeme a realizujeme odborná školení s využitím vlastních zdrojů – tzv. interní školení. Pro stabilizaci pracovníků zavádíme sociální výhody.
  5. Při rostoucím objemu výroby se chováme ohleduplně k životnímu prostředí. Hledáme a nacházíme řešení pro zajištění neustálého zlepšování s důrazem na prevenci znečišťování životního prostředí, minimalizaci vznikajícího odpadu, zvyšujeme povědomí o ochraně životního prostředí u všech pracovníků.
  6. Pozitivně působíme na dodavatele a zajišťujeme tak včasný a kvalitní přísun surovin potřebných pro výrobu, zároveň se je snažíme trvale v tomto duchu ovlivňovat.
  7. Budujeme nové technické zázemí a zlepšujeme pracovní podmínky zaměstnanců.

Vytvořil: Ing. Stanislav Martinec, jednatel společnosti

Ve Vizovicích dne 1.10.2015

Jsme držiteli ocenění Firma roku, Český lídr, Štiky českého byznysu, Exportér roku, Inovační firma a Slušná firma.

CERTIFIKACE

PAVUS

Obytný a sanitární kontejner TYP C3, StandardLine

AQAP 2110

Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, ČOS 051672
C

Začněte odebírat náš E-bulletin

Odběrem našeho měsíčního ebulletinu získáte přehled o dění ve světě modulární architektury i o novinkách systému modulární výstavby KOMA.
Scroll Down Scroll down
 
POSLAT POPTÁVKU