Kontakt

KOMA MODULAR s.r.o.

Říčanská 1191 
763 12 Vizovice
Česká republika
 
IČO 46966170
DIČ CZ46966170

Spisová značka: C 6807 vedená u Krajského soudu v Brně


T +420 577 007 711
F +420 577 452 837
E info@koma-modular.cz

ADRESÁŘ FIRMY

+

Jednatel společnosti / CCO

Ing. Stanislav Martinec
Jednatel společnosti, ředitel divize obchod
T +420 577 007 711
F +420 577 452 839
E Stanislav.Martinec@koma-modular.cz
Bc. Martina Holbová
Asistentka jednatele
T +420 577 007 711
M +420 720 042 780
F +420 577 452 839
E Martina.Holbova@koma-modular.cz
+

Útvar prodeje - tuzemský obchod, Slovensko, Balkán a východní země

Karel Kolínský
Vedoucí útvaru OS 05 - tuzemský obchod
T +420 577 007 713
M +420 606 734 155
F +420 577 452 839
E prodej@koma-modular.cz
Emanuel Holec
Prodejce
T +420 577 007 714
M +420 606 716 978
F +420 577 452 839
E Emanuel.Holec@koma-modular.cz
Jaroslav Moudřík
Prodejce
T +420 577 007 720
M +420 601 389 461
F +420 577 452 839
E Jaroslav.Moudrik@koma-modular.cz
Monika Becková
Prodejce
T +420 577 007 760
M +420 702 187 069
F +420 577 452 839
E Monika.Beckova@koma-modular.cz
+

Útvar prodeje - německy, francouzsky a polsky mluvicí země

Ing. Jaroslav Kandel
Vedoucí útvaru OS 02 - zahraniční obchod
T +420 577 007 715
M +420 724 232 232
F +420 577 452 839
E kandel@koma-modular.cz
Eva Mročková
Asistentka obchodu
T +420 577 007 712
M +420 606 700 827
F +420 577 452 839
E Eva.Mrockova@koma-modular.cz
Jitka Tomková, Dis.
Prodejce
T +420 577 007 761
M +420 725 521 703
F +420 577 452 839
E Jitka.TomkovaSvandova@koma-modular.cz
Lenka Kostelníková
Prodejce
T +420 577 007 721
M +420 724 990 392
F +420 577 452 839
E L.Kostelnikova@koma-modular.cz
Hana Lutonská, DiS.
Prodejce
T +420 577 007 722
M +420 725 521 503
F +420 577 452 839
E Hana.Lutonska@koma-modular.cz
Ing. Iva Trchalíková
Prodejce
T +420 577 007 722
F +420 577 452 839
E Iva.Trchalikova@koma-modular.cz
+

Útvar prodeje - Benelux, severské země a ostatní anglicky mluvící země

Filip Kováč
Vedoucí útvaru OS 03 - zahraniční obchod
T +420 577 007 716
M +420 724 105 816
F +420 577 452 839
E Filip.Kovac@koma-modular.cz
Martin Mališka
Prodejce
T +420 702 071 725
M +420 577 007 766
E Martin.Maliska@koma-modular.cz
Tereza Vondráčková
prodejce
M +420724378289
E tereza.vondrackova@koma-modular.cz
+

Útvar marketing

Ing. Martin Hart
Vedoucí útvaru
T +420 577 007 736
M +420 602 716 746
F +420 577 452 839
E marketing@koma-modular.cz
Ing. Lucie Füchsová
Asistentka
T +420 577 007 743
M +420 602 518 051
F +420 577 452 839
E Lucie.Fuchsova@koma-modular.cz
+

Útvar kalkulace

Ing. Monika Žílová
Vedoucí útvaru
T +420 577 007 774
M +420 606 771 555
E Monika.Zilova@koma-modular.cz
Marek Polách
Kalkulant
T +420 577 007 756
M +420 606 727 456
F +420 577 452 839
E Marek.Polach@koma-modular.cz
+

Útvar strategický nákup

Radim Matyáš
Vedoucí
T +420 577 007 727
M +420 724 831 940
F +420 577 018 848
E Radim.Matyas@koma-modular.cz
Agnieszka Serafin, DiS.
Referentka
T +420 577 007 727
M +420 720 069 987
F +420 577 018 848
E Agnieszka.Serafin@koma-modular.cz
+

Útvar jakosti

Roman Rožnovják
Vedoucí útvaru jakosti
T +420 577 007 735
M +420 724 877 358
F +420 577 452 839
E Roman.Roznovjak@koma-modular.cz
Jiří Machů
Kontrolor
E Jiri.Machu@koma-modular.cz
+

Útvar správy majetku a investic

Ing. Petr Chval
Vedoucí útvaru
T +420 577 007 733
M +420 724 217 445
F +420 577 452 837
E Petr.Chval@koma-modular.cz
Petr Závada
Stavební technik
T +420 577 007 742
M +420 607 008 262
F +420 577 452 839
E Petr.Zavada@koma-modular.cz
+

Útvar IT

Ing. Bohumil Juřenčák
Vedoucí útvaru IT
T +420 577 007 711
M +420 702 166 265
E Bohumil.Jurencak@koma-modular.cz
+

Vývojové inovační centrum a průmyslové inženýrství

Libor Vanduch
Vedoucí
T +420 577 007 767
M +420 724 252 804
E Libor.Vanduch@koma-modular.cz
Ing. Jiří Valenta
T +420 577 007 724
M +420 724 849 879
F +420 577 452 839
E jiri.valenta@koma-modular.cz
MgA. Adéla Bačová
M +420 737 617 259
E Adela.Bacova@koma-modular.cz
+

Rozvoj člověka

Ing. Jitka Motýlová
KOMA škola, vzdělávání
M +420 737 668 836
E Jitka.Motylova@koma-modular.cz
Jitka Schovajsová
Personalistka
T +420 577 007 740
M +420 602 568 768
F +420 577 452 837
E Jitka.Schovajsova@koma-modular.cz
+

Provozní ředitel / COO

Jaromír Pšenka
COO
T +420 577 007 731
M +420 602 538 632
F +420 577 452 839
E Jaromir.Psenka@koma-modular.cz
Ing. Eva Mikačová
Asistentka
T +420 577 007 747
M +420 724 879 216
F +420 577 452 839
E Eva.Mikacova@koma-modular.cz
+

Divize technická

Martin Konečný
Vedoucí
T +420 577 007 728
M +420 725 713 929
F +420 577 452 839
E Martin.Konecny@koma-modular.cz
+

Útvar TPV

Tomáš Hunák
Vedoucí
T +420 577 007 719
M +420 606 710 309
F +420 577 452 839
E Tomas.Hunak@koma-modular.cz
Radek Burcev
přípravář
T +420 577 007 718
M +420 724 218 430
F +420 577 018 848
E Radek.Burcev@koma-modular.cz
Miroslav Šišák
přípravář
T +420 577 007 771
M +420 727 897 963
E Miroslav.Sisak@koma-modular.cz
Jiří Magdálek
přípravář
E Jiri.Magdalek@koma-modular.cz
Bc. Kamil Kovář
Kalkulant
T +420 577 007 773
M +420 727 954 075
E Kamil.Kovar@koma-modular.cz
Michal Drábek
Kalkulant
E Michal.Drabek@koma-modular.cz
+

Útvar projekce

Josef Mikulčík
Projektant
T +420 577 007 725
M +420 724 244 992
F +420 577 452 839
E Josef.Mikulcik@koma-modular.cz
Ing. Vlastimil Ptáček
Projektant
T +420 577 007 769
M +420 720 960 134
E Vlastimil.Ptacek@koma-modular.cz
Patrik Füchs
Projektant
T +420 577 007 723
M +420 602 567 080
E Patrik.Fuchs@koma-modular.cz
+

Divize logistika

Ing. David Masař
Ředitel divize logistika, vedoucí útvaru zásobování
T +420 577 007 744
M +420 702 167 342
E David.Masar@koma-modular.cz
+

Útvar operativního nákupu

Ing. David Masař
Ředitel divize logistika, vedoucí útvaru zásobování
T +420 577 007 744
M +420 702 167 342
E David.Masar@koma-modular.cz
Michal Zeťák
Vedoucí skladu
T +420 577 007 726
M +420 720 958 669
F +420 577 452 839
E Michal.Zetak@koma-modular.cz
Hana Babjarová
Disponent
T +420 577 007 726
M +420 602 572 371
F +420 577 452 839
E Hana.Babjarova@koma-modular.cz
Thomas Pečeňa
Disponent
M +420 725 881 540
E Thomas.Pecena@koma-modular.cz
Dominik Radoň
Disponent
T +420 577 452 839
M +420 702 025 696
E Dominik.Radon@koma-modular.cz
+

Útvar dopravy

Vladimír Mahdal
Vedoucí útvaru dopravy
T +420 577 007 754
M +420 602 567 097
F +420 577 452 839
E Vladimir.Mahdal@koma-modular.cz
Marcela Holíková
Dispečerka dopravy
T +420 577 007 762
M +420 725 102 639
F +420 577 452 839
E Marcela.Holikova@koma-modular.cz
+

Divize výroba

Martin Čada
Vedoucí divize
T +420 577 007 748
M +420 602 576 860
F +420 577 452 839
E Martin.Cada@koma-modular.cz
Miroslava Chromková
Referentka výroby
E Miroslava.Chromkova@koma-modular.cz
Milan Blažek
Dílenský mistr
M +420 607 052 719
E Milan.Blazek@koma-modular.cz
Vít Fojtů
Dílenský mistr
M +420 607 052 718
E Vit.Fojtu@koma-modular.cz
Alois Hofschneider
Dílenský mistr
M +420 702 025 170
E Alois.Hofschneider@koma-modular.cz
+

Divize servis a montáže

Radek Bednář
Ředitel divize
T +420 577 007 768
M +420 702 197 558
E Radek.Bednar@koma-modular.cz
Petr Vybíral
Vedoucí útvaru montáže
M +420 602 550 332
E Petr.Vybiral@koma-modular.cz
Roman Katriňák
Technolog staveb
M +420 720 966 561
E Roman.Katrinak@koma-modular.cz
+

Finanční ředitel - CFO

Jiřina Grygarová
Finanční ředitelka
T +420 577 007 738
M +420 606 734 337
F +420 577 452 837
E Jirina.Grygarova@koma-modular.cz
+

Útvar účtárna, controlling

Jiřina Grygarová
Finanční ředitelka
T +420 577 007 738
M +420 606 734 337
F +420 577 452 837
E Jirina.Grygarova@koma-modular.cz
Milena Bečicová
Účetní
T +420 577 007 739
M +420 725 874 638
F +420 577 452 837
E Milena.Becicova@koma-modular.cz
Stanislava Grebeníčková
Účetní
T +420 577 007 737
M +420 577 452 837
E Stanislava.Grebenickova@koma-modular.cz

CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT? NAPIŠTE NÁM

Kontaktní formulář bude odeslán na adresu : info@koma-modular.cz

Kariéra v KOMA

Chcete pracovat v naší firmě neb hledáte zaměstnání. Prohlédněte si aktuální volná místa případně zašlete Vaši motivační nabídku na naše personální oddělení.

Můžete využít výše umístěný kontaktní formulář.

Jsme držiteli ocenění Firma roku, Český lídr, Štiky českého byznysu, Exportér roku, Inovační firma a Slušná firma.

CERTIFIKACE

AQAP 2110

Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, ČOS 051622

Začněte odebírat náš E-bulletin

Odběrem našeho měsíčního ebulletinu získáte přehled o dění ve světě modulární architektury i o novinkách systému modulární výstavby KOMA.
Scroll Down Scroll down
 
POSLAT POPTÁVKU