KOMA MODULAR alt
OP 161274 VD Alz Model 1

Modul pro bydlení


Roz­měr modu­lu: 8.3803.8403.760 mm

Svět­lá výš­ka 3.000 mm


Plas­to­vá okna, pod­la­ho­vé elek­tric­ké tope­ní, vesta­vě­ná šat­ní skříň, boj­ler 80l, závěs­né WC

Cena 600 000,-Kč bez DPH, bez dopra­vy a montáže.

Poptat
V pří­padě záj­mu kon­tak­tu­jte naše prodejce:
Monika Becková avatar

Prodejce

Monika Becková, DiS.

  • +420 702 187 069
  • +420 577 007 760
Technická specifikace nabídky:
Výrobková řada:ComfortLine

Soubory ke stažení