Kontakt

KOMA MODULAR s.r.o.

KOMA Slovakia s.r.o.

Štúrova 140
949 01 Nitra - Mlynárce
Slovensko

Tel.:       + 421 37 6518 325 / obchod
Tel.:       + 421 37 6510 117 / požičovňa
e-mail:  info@koma-slovakia.sk
web:      www.koma-slovakia.sk

IČO 27087514
DIČ CZ27087514


T +43 1 688 38 53
F +43 1 688 38 53
E pronajem@koma-rent.cz

ADRESÁŘ FIRMY

+

Jednatel společnosti / CCO

Ing. Stanislav Martinec
Jednatel společnosti, ředitel divize obchod
T +420 577 007 711
F +420 577 452 839
E Stanislav.Martinec@koma-modular.cz
Bc. Martina Holbová
Asistentka jednatele
T +420 577 007 711
M +420 720 042 780
F +420 577 452 839
E Martina.Holbova@koma-modular.cz
+

Útvar prodeje - tuzemský obchod, Slovensko, Balkán a východní země

Karel Kolínský
Vedoucí útvaru OS 05 - tuzemský obchod
T +420 577 007 713
M +420 606 734 155
F +420 577 452 839
E prodej@koma-modular.cz
Emanuel Holec
Prodejce
T +420 577 007 714
M +420 606 716 978
F +420 577 452 839
E Emanuel.Holec@koma-modular.cz
Jaroslav Moudřík
Prodejce
T +420 577 007 720
M +420 601 389 461
F +420 577 452 839
E Jaroslav.Moudrik@koma-modular.cz
Monika Becková
Prodejce
T +420 577 007 760
M +420 702 187 069
F +420 577 452 839
E Monika.Beckova@koma-modular.cz
+

Útvar prodeje - německy, francouzsky a polsky mluvicí země

Ing. Jaroslav Kandel
Vedoucí útvaru OS 02 - zahraniční obchod
T +420 577 007 715
M +420 724 232 232
F +420 577 452 839
E kandel@koma-modular.cz
Eva Mročková
Asistentka obchodu
T +420 577 007 712
M +420 606 700 827
F +420 577 452 839
E Eva.Mrockova@koma-modular.cz
Jitka Tomková, Dis.
Prodejce
T +420 577 007 761
M +420 725 521 703
F +420 577 452 839
E Jitka.TomkovaSvandova@koma-modular.cz
Lenka Kostelníková
Prodejce
T +420 577 007 721
M +420 724 990 392
F +420 577 452 839
E L.Kostelnikova@koma-modular.cz
Hana Lutonská, DiS.
Prodejce
T +420 577 007 722
M +420 725 521 503
F +420 577 452 839
E Hana.Lutonska@koma-modular.cz
Ing. Iva Trchalíková
Prodejce
T +420 577 007 722
F +420 577 452 839
E Iva.Trchalikova@koma-modular.cz
+

Útvar prodeje - Benelux, severské země a ostatní anglicky mluvící země

Filip Kováč
Vedoucí útvaru OS 03 - zahraniční obchod
T +420 577 007 716
M +420 724 105 816
F +420 577 452 839
E Filip.Kovac@koma-modular.cz
Martin Mališka
Prodejce
T +420 702 071 725
M +420 577 007 766
E Martin.Maliska@koma-modular.cz
Tereza Vondráčková
prodejce
M +420724378289
E tereza.vondrackova@koma-modular.cz
+

Útvar marketing

Ing. Martin Hart
Vedoucí útvaru
T +420 577 007 736
M +420 602 716 746
F +420 577 452 839
E marketing@koma-modular.cz
Ing. Lucie Füchsová
Asistentka
T +420 577 007 743
M +420 602 518 051
F +420 577 452 839
E Lucie.Fuchsova@koma-modular.cz
+

Útvar kalkulace

Ing. Monika Žílová
Vedoucí útvaru
T +420 577 007 774
M +420 606 771 555
E Monika.Zilova@koma-modular.cz
Marek Polách
Kalkulant
T +420 577 007 756
M +420 606 727 456
F +420 577 452 839
E Marek.Polach@koma-modular.cz
+

Útvar strategický nákup

Radim Matyáš
Vedoucí
T +420 577 007 727
M +420 724 831 940
F +420 577 018 848
E Radim.Matyas@koma-modular.cz
Agnieszka Serafin, DiS.
Referentka
T +420 577 007 727
M +420 720 069 987
F +420 577 018 848
E Agnieszka.Serafin@koma-modular.cz
+

Útvar jakosti

Roman Rožnovják
Vedoucí útvaru jakosti
T +420 577 007 735
M +420 724 877 358
F +420 577 452 839
E Roman.Roznovjak@koma-modular.cz
Jiří Machů
Kontrolor
E Jiri.Machu@koma-modular.cz
+

Útvar správy majetku a investic

Ing. Petr Chval
Vedoucí útvaru
T +420 577 007 733
M +420 724 217 445
F +420 577 452 837
E Petr.Chval@koma-modular.cz
Petr Závada
Stavební technik
T +420 577 007 742
M +420 607 008 262
F +420 577 452 839
E Petr.Zavada@koma-modular.cz
+

Útvar IT

Ing. Bohumil Juřenčák
Vedoucí útvaru IT
T +420 577 007 711
M +420 702 166 265
E Bohumil.Jurencak@koma-modular.cz
+

Vývojové inovační centrum a průmyslové inženýrství

Libor Vanduch
Vedoucí
T +420 577 007 767
M +420 724 252 804
E Libor.Vanduch@koma-modular.cz
Ing. Jiří Valenta
T +420 577 007 724
M +420 724 849 879
F +420 577 452 839
E jiri.valenta@koma-modular.cz
MgA. Adéla Bačová
M +420 737 617 259
E Adela.Bacova@koma-modular.cz
+

Rozvoj člověka

Ing. Jitka Motýlová
KOMA škola, vzdělávání
M +420 737 668 836
E Jitka.Motylova@koma-modular.cz
Jitka Schovajsová
Personalistka
T +420 577 007 740
M +420 602 568 768
F +420 577 452 837
E Jitka.Schovajsova@koma-modular.cz
+

Provozní ředitel / COO

Jaromír Pšenka
COO
T +420 577 007 731
M +420 602 538 632
F +420 577 452 839
E Jaromir.Psenka@koma-modular.cz
Ing. Eva Mikačová
Asistentka
T +420 577 007 747
M +420 724 879 216
F +420 577 452 839
E Eva.Mikacova@koma-modular.cz
+

Divize technická

Martin Konečný
Vedoucí
T +420 577 007 728
M +420 725 713 929
F +420 577 452 839
E Martin.Konecny@koma-modular.cz
+

Útvar TPV

Tomáš Hunák
Vedoucí
T +420 577 007 719
M +420 606 710 309
F +420 577 452 839
E Tomas.Hunak@koma-modular.cz
Radek Burcev
přípravář
T +420 577 007 718
M +420 724 218 430
F +420 577 018 848
E Radek.Burcev@koma-modular.cz
Miroslav Šišák
přípravář
T +420 577 007 771
M +420 727 897 963
E Miroslav.Sisak@koma-modular.cz
Jiří Magdálek
přípravář
E Jiri.Magdalek@koma-modular.cz
Bc. Kamil Kovář
Kalkulant
T +420 577 007 773
M +420 727 954 075
E Kamil.Kovar@koma-modular.cz
Michal Drábek
Kalkulant
E Michal.Drabek@koma-modular.cz
+

Útvar projekce

Josef Mikulčík
Projektant
T +420 577 007 725
M +420 724 244 992
F +420 577 452 839
E Josef.Mikulcik@koma-modular.cz
Ing. Vlastimil Ptáček
Projektant
T +420 577 007 769
M +420 720 960 134
E Vlastimil.Ptacek@koma-modular.cz
Patrik Füchs
Projektant
T +420 577 007 723
M +420 602 567 080
E Patrik.Fuchs@koma-modular.cz
+

Divize logistika

Ing. David Masař
Ředitel divize logistika, vedoucí útvaru zásobování
T +420 577 007 744
M +420 702 167 342
E David.Masar@koma-modular.cz
+

Útvar operativního nákupu

Ing. David Masař
Ředitel divize logistika, vedoucí útvaru zásobování
T +420 577 007 744
M +420 702 167 342
E David.Masar@koma-modular.cz
Michal Zeťák
Vedoucí skladu
T +420 577 007 726
M +420 720 958 669
F +420 577 452 839
E Michal.Zetak@koma-modular.cz
Hana Babjarová
Disponent
T +420 577 007 726
M +420 602 572 371
F +420 577 452 839
E Hana.Babjarova@koma-modular.cz
Thomas Pečeňa
Disponent
M +420 725 881 540
E Thomas.Pecena@koma-modular.cz
Dominik Radoň
Disponent
T +420 577 452 839
M +420 702 025 696
E Dominik.Radon@koma-modular.cz
+

Útvar dopravy

Vladimír Mahdal
Vedoucí útvaru dopravy
T +420 577 007 754
M +420 602 567 097
F +420 577 452 839
E Vladimir.Mahdal@koma-modular.cz
Marcela Holíková
Dispečerka dopravy
T +420 577 007 762
M +420 725 102 639
F +420 577 452 839
E Marcela.Holikova@koma-modular.cz
+

Divize výroba

Martin Čada
Vedoucí divize
T +420 577 007 748
M +420 602 576 860
F +420 577 452 839
E Martin.Cada@koma-modular.cz
Miroslava Chromková
Referentka výroby
E Miroslava.Chromkova@koma-modular.cz
Milan Blažek
Dílenský mistr
M +420 607 052 719
E Milan.Blazek@koma-modular.cz
Vít Fojtů
Dílenský mistr
M +420 607 052 718
E Vit.Fojtu@koma-modular.cz
Alois Hofschneider
Dílenský mistr
M +420 702 025 170
E Alois.Hofschneider@koma-modular.cz
+

Divize servis a montáže

Radek Bednář
Ředitel divize
T +420 577 007 768
M +420 702 197 558
E Radek.Bednar@koma-modular.cz
Petr Vybíral
Vedoucí útvaru montáže
M +420 602 550 332
E Petr.Vybiral@koma-modular.cz
Roman Katriňák
Technolog staveb
M +420 720 966 561
E Roman.Katrinak@koma-modular.cz
+

Finanční ředitel - CFO

Jiřina Grygarová
Finanční ředitelka
T +420 577 007 738
M +420 606 734 337
F +420 577 452 837
E Jirina.Grygarova@koma-modular.cz
+

Útvar účtárna, controlling

Jiřina Grygarová
Finanční ředitelka
T +420 577 007 738
M +420 606 734 337
F +420 577 452 837
E Jirina.Grygarova@koma-modular.cz
Milena Bečicová
Účetní
T +420 577 007 739
M +420 725 874 638
F +420 577 452 837
E Milena.Becicova@koma-modular.cz
Stanislava Grebeníčková
Účetní
T +420 577 007 737
M +420 577 452 837
E Stanislava.Grebenickova@koma-modular.cz

CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT? NAPIŠTE NÁM

Kontaktní formulář bude odeslán na adresu : info@koma-modular.cz

Jsme držiteli ocenění Firma roku, Český lídr, Štiky českého byznysu, Exportér roku, Inovační firma a Slušná firma.

CERTIFIKACE

AQAP 2110

Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, ČOS 051622

Začněte odebírat náš E-bulletin

Odběrem našeho měsíčního ebulletinu získáte přehled o dění ve světě modulární architektury i o novinkách systému modulární výstavby KOMA.
Scroll Down Scroll down
 
POSLAT POPTÁVKU