Vyhlášení 5. ročníku architektonické soutěže

Firma KOMA MODULAR CONSTRUCTION vyhlašuje pátý ročník architektonické soutěže s využitím modulární metody výstavby. Firma vyslyšela žádosti mladých architektů a rozšířila možnost účasti v soutěži. Soutěže se mohou účastnit studenti/ky vysokých škol oborů architektury a pozemní stavby a to studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů a absolventi těchto oborů do tří let od ukončení studia.

Úspěšným předkladatelům minulých ročníků vedle obdržení finanční odměny zajistila firma KOMA MODULAR CONSTRUCTION i publicitu formou výstavy úspěšných prací a to jak na veletrzích FOR ARCH Praha, IBF Brno, CONECO Bratislava nebo Dnů architektury v Olomouci, ale i publikováním v odborných časopisech nebo na architektonických webech. Vítězům minulého ročníku zajistila firma KOMA bezplatně účast v pětidenním workshopu s věhlasným mexickým architektem Michelem Rojkindem v rámci Křižovatek architektury.

Vítězné práce z minulých ročníků si můžete prohlédnout zde.

V případě výběru architektonických návrhů zákazníkem firmy, zavazuje se firma KOMA ke spolupráci na obchodní bázi s vybraným předkladatelem. Přehled oceněných prací je i součástí ročenky ČKA. Mladí architekti a studenti mají tak možnost zviditelnění svého jména a svých návrhú.

Modulární výstavba si získává i v tuzemsku stále více příznivců hlavně pro výhody, které tato metoda výstavby nesporně má, kterými jsou hlavně rychlost, cenová výhoda a možnost demontáže a opětovné montáže na novém místě, ostatní výhody jsou vyjmenovány zde. Progresivní soukromí investoři objevili a ocenili výhody modulární výstavby už dříve. V posledních dvou letech se modulární výstavba stále častěji prosazuje i v komunální výstavbě pro stavby mateřských škol (téma 3. ročníku soutěže), startovacích a sociálních bytových domů (téma 4. ročníku soutěže), ale i pro stavby domovů důchodců, zázemí sportovců, ale i škol, které je tématem 5. ročníku.

Je vidět, že modulární architektura není lhostejná i odborným porotám ostatních soutěží, jak to dokazují předložené práce, které byly původně zpracovány do soutěže, které vyhlásila naše firma. Toto tvrzení dokazuje 

- nominace na cenu Young architekt award 2010 - Návrh modulárního obytného souboru v Nitře, autoři Bc.Tomáš Henel a Bc.Ondřej Fiala - vítězové 4. ročníku 2010 soutěže KOMA

- získání cen Young architekt award 2009 - Mateřská škola na střeše Provozní budovy Národního divadla /cena veřejnosti, ABF a cena architekta Josefa Hlávky/, autoři Martin Prokš, Marek Přikryl - finalisté 4. ročníku 2009 soutěže KOMA

- získání ceny MF za bydlení budoucnosti - Bytový dům se soukromými zahradami autor Michal Krištof - jeden ze čtyř vítězů 1.ročníku 2007 soutěže KOMA

Vítězná práce 4.ročníku od Bc.Tomáše Henela a Bc.Ondřeje Fialy


Jsme držiteli ocenění Firma roku, Český lídr, Štiky českého byznysu, Exportér roku, Inovační firma a Slušná firma.

CERTIFIKACE

AQAP 2110

Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, ČOS 051672

Začněte odebírat náš E-bulletin

Odběrem našeho měsíčního ebulletinu získáte přehled o dění ve světě modulární architektury i o novinkách systému modulární výstavby KOMA.
Scroll Down Scroll down
 
POSLAT POPTÁVKU