Modulární zázemí zaměstnanců KOMA

Architektonická kancelář CHYBIK+KRISTOF je autorem nového modulárního zázemí pro zaměstnance naší firmy. Mladí architekti se v dobách svých studií několikrát zúčastnili architektonických soutěží s tématem modulární výsavby, které pravidelně od roku 2006 pořádáme. V modulární výstavbě vidí mladí architekti budoucnost výstavby, což chtějí dokázat i ryzí modulární stavbou v našem areálu.

Předmětem práce je zpracování návrhu objektu s kombinovanou funkcí šaten a stravovacího zázemí pro zaměstnance v aréalu firmy Koma. Navržená budova má nahradit existující již nevyhovující objekt.

Koncepce
Hlavním cílem návrhu je kromě zajištění důstojných podmínek zaměstnanců vytvoření objektu, který by dobře reprezentoval firmu a vyjadřoval specifické vlastnosti modulového systému KOMA. Koncepce domu vychází z myšlenky dvou jasně definovaných objemů. V přízemí je navržen hlavní vstup do areálu a zázemí zaměstnanců v podobě nových šaten, v patře velkoryse pojatá hmota jídelny.
Šatny 
Soustava jasně definovaných hmot člení parter na vnitřní a venkovní užitné a pobytové plochy. Formální rozehranost přízemí v kontrastu s lapidárním objemem jídelny v patře ukazuje konstrukční i estetický potenciál modulárního systému. Šatny jsou navrženy velkoryse s přímým kontaktem sociálního zázemí a venkovními pobytovými terasami.
Jídelna
Jídelna je záměrně umístěna v patře. Jde o symbolické oproštění od pracovního procesu čímž zajišťuje potřebný klid - relaxaci v době svačin a obědů. Tento princip podporuje i provozní logiku novostavby. Svou horizontální hmotou a orientací nejen vůči světovým stranám, ale především směrem k celému výrobnímu areálu, podporuje potřebnou identifikaci všech profesí s místem své práce. Dispoziční koncepce je založena na myšlence společného stravování všech profesí bez ohledu na hierarchii firmy. V návaznosti na hlavní hmotu jídelny navrhujeme venkovní pobytové terasy pro stravování v letních měsících.
Čitelnost kontejnerů
Zvoleným hmotovým řešením vzniká showroom pro prezentaci nejen konstrukčních a materiálových možností modulárního systému, ale také firemní kultury a vztahu ku všem profesím.
Konstrukce
Budova je sestavena z modulů typu M3, ty jsou použity ve dvou velikostech. 16 modulů o základních rozměrech konstrukce 3300 x 3000 x 9000mm a 3 moduly o základních rozměrech 3300 x 3000 x 7500mm. Plášť je navržen v 1.NP ve dvou variantách 1.NP a) plášt z polykarbonátových desek b) plášť tvořený PUR izolací a opláštěním z tahokovu. 2.NP celé podlaží je po obvodu prosklené. Zázemí kuchyně a zásobovací část 2.NP je opatřena pískovaným sklem. Stínění je zajištěno venkovními textilními roletami.
název Zázemí zaměstnaců a vstupní prostory společnosti KOMA MODULAR


Jsme držiteli ocenění Firma roku, Český lídr, Štiky českého byznysu, Exportér roku, Inovační firma a Slušná firma.

CERTIFIKACE

AQAP 2110

Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, ČOS 051672

Začněte odebírat náš E-bulletin

Odběrem našeho měsíčního ebulletinu získáte přehled o dění ve světě modulární architektury i o novinkách systému modulární výstavby KOMA.
Scroll Down Scroll down
 
POSLAT POPTÁVKU