KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2017 Moduly pro lidi bez přístřeší Realizace pro bydlení / Ubytovny
2015 Centrum pro matky s dětmi na Ukrajině Realizace pro bydlení / Sociální bytové domy