Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

1. Vepsáním kontaktního emailu udělujete tímto souhlas společnosti KOMA MODULAR s.r.o., se sídlem Vizovice, Říčanská 1191 , IČO: 46966170 , Spisová značka 6807 C vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení) zpracovávala tyto osobní údaje:
- emailovou adresu

2. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení marketingových aktivit včetně zasílání obchodních sdělení. 

3. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

4. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět (odvolat jej), a to například zasláním dopisu na výše uvedenou adresu, emailem na adresu info@koma-modular.cz nebo proklikem na odkaz v zaslaném obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení. Případným odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

6. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 výše uvedeného Nařízení č. 2016/679.

7. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však mohou být zpracovávány i těmito kategoriemi příjemcům:

  • Externí společnosti pro tvorbu personalizovaných reklam
  • Externí společnosti zajišťující správu softwaru a provoz webových stránek www.koma-modular.cz

8. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
  • požádat po nás omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 Nařízení,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Jsme držiteli ocenění Firma roku, Český lídr, Štiky českého byznysu, Exportér roku, Inovační firma a Slušná firma.

CERTIFIKACE

AQAP 2110

Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, ČOS 051622

Začněte odebírat náš E-bulletin

Odběrem našeho měsíčního ebulletinu získáte přehled o dění ve světě modulární architektury i o novinkách systému modulární výstavby KOMA.
Scroll Down Scroll down
 
POSLAT POPTÁVKU