Zásady používání obytných kontejnerů

Základní pravidla při jejich používání:
- udržovat pořádek a čistotu
- pravidelně čistit okapové svody a žlábky na odvod vody ze střechy od nečistot
- před uplynutím platnosti elektrorevizní zprávy je nájemce povinen zajistit prodloužení její platnosti na vlastní náklady
- pokud není součástí dodávky montáž kontejnerů a dodání základů pronajímatelem, je povinností nájemce zajistit uložení kontejneru cca10 cm nad úrovní terénu na pevných podkladových deskách na minimálně 6 bodech (zajištění odvětrávání)
- připojovat kontejnery do el.sítě pouze schválenými a pravidelně revidovanými přípojnými kabely
- je zakázáno:
- cokoliv přibíjet na stěny, popř. lepit, psát a kreslit způsobem, který neumožňuje uvést stěny do původního stavu
- zasahovat jakýmkoliv způsobem do elektroinstalace
- umývat podlahu způsobem, který může způsobit zatečení vody pod podlahovinu
- násilným způsobem manipulovat s okny a roletou
- sušit prádlo na topných tělesech nebo je jakkoli jinak zakrývat
- polepovat nebo lakovat vstupní dveře a venkovní opláštění způsobem, který neumožňuje uvedení do původního stavu
- připojovat jakékoli elektrické zařízení na venkovní zásuvky kontejneru

Před ukončením nájmu je nezbytné uvést celý kontejner do původního stavu. V opačném případě je pronajímatel oprávněn toto učinit na náklady nájemce.

KOMA  RENT, s.r.o.
Za zastávkou 373
Praha 10 – Dolní Měcholupy
Tel./fax: 272 703 065
Mobil:    602 579 457

Jsme držiteli ocenění Firma roku, Český lídr, Štiky českého byznysu, Exportér roku, Inovační firma a Slušná firma.

CERTIFIKACE

AQAP 2110

Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, ČOS 051672

Začněte odebírat náš E-bulletin

Odběrem našeho měsíčního ebulletinu získáte přehled o dění ve světě modulární architektury i o novinkách systému modulární výstavby KOMA.
Scroll Down Scroll down
 
POSLAT POPTÁVKU