KOMA MODULAR alt

14 fotos

Büros


Klassifizierung:Verwaltungsgebäude / Büros
Baujahr:2009
Klient:Master Truck
Land:Tschechische Republik
Technische Spezifikation: Bauzeit: 1 týden
Produktionszeit: 1 týden
Anzahl der Module: 6
Nutzfläche: 108
Produktreihe: StandardLine
Doprav­ní spo­leč­nost vyu­ži­la výho­dy modu­lár­ní výstav­by a to hlav­ně rych­los­ti a necha­la si vysta­vět záze­mí pro vede­ní fir­my od naší fir­my KOMA MODU­LAR. Sou­čás­tí kan­ce­lář­ské budo­vy je i hala na opra­vu doprav­ních pro­střed­ků. Celá budo­va je opat­ře­na fasádou vodo­rov­ných plechů. 
Reference location

Zurück zur vorherigen Seite.