KOMA MODULAR alt

prohlédněte si fashion line relax na vlastní oči

Fashion Line RELAX v ČR

Chcete si prohlédnout naši Fashion Line RELAX? Navštivte některý z našich showroomů:

  • Showroom Vizovice - varianta Triple
    Říčanská 1191, Vizovice
    Kontakt pro prohlídku: Jaroslav Moudřík +420 601 389 461
  • Showroom Říčany - varianta Double
    Masarykovo náměstí, Říčany
    Kontakt pro prohlídku: Lukáš Čermák +420 602 579 457

Naše řešení na míru


Náročnost modulárních staveb, které firma KOMA realizuje a vysoké nároky na estetickou kvalitu stejně jako užitnou hodnotu staveb předpokládají přítomnost architekta v procesu plánování stavby.

Novinky

Mohlo by Vás zajímat


Produktové řady
Kon­strukč­ní zákla­dy modu­lár­ní výstav­by se his­to­ric­ky opí­ra­jí o pro­duk­to­vé řady.
Služby
Modu­lár­ní výstav­ba se nut­ně opí­rá o širo­ké spek­trum dopro­vod­ných slu­žeb ať už finanč­ních nebo logistických.
Znalostní báze KOMA
Vše o mož­nos­tech modu­lár­ní výstav­by, nalez­ne­te v naší knihov­ně modu­lár­ních doved­nos­tí (zna­lost­ní báze).

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
Osvěd­če­ní o stá­los­ti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
CPR-1090-1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110