KOMA MODULAR alt

Vizovice, areál KOMA MODULAR

Otevřeli jsme Vývojové a inovační centrum modularity

V sobotu 2. října jsme v rámci Dne architektury otevřeli novou budovu v našem areálu. Jedná se o Vývojové a inovační centrum modularity, které mají opět na svědomí architekti Michal Krištof a Ondřej Chybík. Budova je sama o sobě inovačním projektem, kdy uvnitř nenajdete ani jeden pravoúhlý roh. Díky komentované prohlídce architekta Michala Krištofa a majitele Stanislava Martince se návštěvníci dozvěděli o náročnosti celého projektu.

DODÁVÁME LETIŠTĚ DO SENEGALU

Převzali jsme plochu na druhé letiště

Společně se společností Transcon budujeme v africkém Senegalu několik letišť. První už dokončujeme, teď firma Transcon přebrala druhé. Jde o největší českou byznysovou stopu za poslední půlstoletí.

Na letišti v senegalském Saint-Louis se dokončuje runway a letištní povrchy. Zároveň se začíná budovat terminál a hangáry pro techniku. Od projektu modernizace pěti regionálních letišť si senegalská vláda slibuje rozvoj dopravy i cestovního ruchu.

Přehrát video

Naše řešení na míru


Náročnost modulárních staveb, které firma KOMA realizuje a vysoké nároky na estetickou kvalitu stejně jako užitnou hodnotu staveb předpokládají přítomnost architekta v procesu plánování stavby.

Novinky

Mohlo by Vás zajímat


Produktové řady
Kon­strukč­ní zákla­dy modu­lár­ní výstav­by se his­to­ric­ky opí­ra­jí o pro­duk­to­vé řady.
Služby
Modu­lár­ní výstav­ba se nut­ně opí­rá o širo­ké spek­trum dopro­vod­ných slu­žeb ať už finanč­ních nebo logistických.
Znalostní báze KOMA
Vše o mož­nos­tech modu­lár­ní výstav­by, nalez­ne­te v naší knihov­ně modu­lár­ních doved­nos­tí (zna­lost­ní báze).

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
Osvěd­če­ní o stá­los­ti vlastností
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110