KOMA MODULAR alt

Máme prestižní ocenění

Fashion Line získala ocenění Red Dot Award!

Fashion Line Relax získala červenou tečku. Jsme rádi, že tříletý vývoj nové výrobkové řady ocenila i odborná porota složená ze světoznámých designérů. Ocenění získala v kategorii Produktový design.

Fashion Line je nová prefabrikovaná výrobková řada určená pro rekreaci. Je výsledkem spolupráce výrobce KOMA Modular a designérky Adély Bačové.

Naše řešení na míru


Náročnost modulárních staveb, které firma KOMA realizuje a vysoké nároky na estetickou kvalitu stejně jako užitnou hodnotu staveb předpokládají přítomnost architekta v procesu plánování stavby.

Novinky

Mohlo by Vás zajímat


Produktové řady
Kon­strukč­ní zákla­dy modu­lár­ní výstav­by se his­to­ric­ky opí­ra­jí o pro­duk­to­vé řady.
Služby
Modu­lár­ní výstav­ba se nut­ně opí­rá o širo­ké spek­trum dopro­vod­ných slu­žeb ať už finanč­ních nebo logistických.
Znalostní báze KOMA
Vše o mož­nos­tech modu­lár­ní výstav­by, nalez­ne­te v naší knihov­ně modu­lár­ních doved­nos­tí (zna­lost­ní báze).

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
Osvěd­če­ní o stá­los­ti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
CPR-1090-1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110