KOMA MODULAR alt

Naše řešení na míru


Náročnost modulárních staveb, které firma KOMA realizuje a vysoké nároky na estetickou kvalitu stejně jako užitnou hodnotu staveb předpokládají přítomnost architekta v procesu plánování stavby.

Novinky

Mohlo by Vás zajímat


Produktové řady
Kon­strukční zák­la­dy mod­ulární výs­tav­by se his­toricky opíra­jí o pro­duk­tové řady.
Služby
Mod­ulární výs­tav­ba se nut­ně opírá o široké spek­trum doprovod­ných služeb ať už finančních nebo logistických.
Znalostní báze KOMA
Vše o možnos­tech mod­ulární výs­tav­by, naleznete v naší kni­hovně mod­ulárních doved­nos­tí (znalost­ní báze).

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
Osvědčení o stálosti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
Svářecí průkaz EN 1090 – 1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110