KOMA MODULAR alt

2022

Oslavili jsme 30. výročí založení firmy

Naše firma vznikla před 30 lety v roce 1992. Přesně 500 let po objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem. Asi symbolicky s posláním objevovat. Objevovat skryté možnosti člověka, ale především možnosti modulární výstavby.

Děkujeme všem spolupracovníkům, kteří se svou každodenní prací zasloužili o to, že firma KOMA je tam, kde je. Jen výdrž s jasnými cíli a strategií vede k úspěchu. Budeme dál pokračovat v inovacích výrobků, technologií a procesů.
Poděkování patří také našim všem dobrým a kvalitním dodavatelům materiálů, subdodavatelům a spolupracujícím organizacím. Děkujeme i všem podporovatelům KOMY. Naše cesta by byla mnohokrát bez jejich podpory složitější.
Je toho před námi ještě mnoho...a to je dobře.

Přehrát video

DODÁVÁME LETIŠTĚ DO SENEGALU

První modulární letiště v St. Louis je hotové!

V St. Louis jsme dokončili montáž prvního modulárního letiště. Máme hotový letištní terminál, hangár a zázemí pro zajištění chodu letiště, nyní se realizují dokončovací práce a brzy jej předáme do rukou investorů. Budou následovat práce uvnitř budov a úprava exteriéru. Na místě jsme měli partu našich kolegů, kteří celou montáž realizovali v radikálně odlišných podmínkách než jsme zvyklí.

Je neuvěřitelné, že s našimi moduly pomáháme budovat infrastrukturu v zemi, která je od Vizovic vzdálena více než 4 500 kilometrů.

Přehrát video

Naše řešení na míru


Náročnost modulárních staveb, které firma KOMA realizuje a vysoké nároky na estetickou kvalitu stejně jako užitnou hodnotu staveb předpokládají přítomnost architekta v procesu plánování stavby.

Novinky

Mohlo by Vás zajímat


Produktové řady
Kon­strukč­ní zákla­dy modu­lár­ní výstav­by se his­to­ric­ky opí­ra­jí o pro­duk­to­vé řady.
Služby

Mod­ulární výs­tav­ba se nut­ně opí­rá o širo­ké spek­trum doprovod­ných slu­žeb ať už finanč­ních nebo logistických.

Digitalnifirmy.cz

Sta­li jsme se čle­nem plat­for­my digi­tál­ní firmy.

Jsme čle­nem ino­vač­ní plat­for­my INOVATO

Zlínsko Luhačovicko

Jsme part­ne­rem desti­nač­ní spo­leč­nos­ti Zlín­sko a Luhačovicko

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110