KOMA MODULAR alt

Získejte nový životní prostor

Představujeme Fashion Line Relax

Odpočívejte, pracujte, žijte – modulárně, designově a podle svých představ. Fashion Line je nová řada prefabrikovaných modulů, které skýtají příjemný a neotřelý prostor pro odpočinek.

Připravené k plnohodnotnému užívání mohou být už do jednoho měsíce od objednání. Vyrábíme kvalitně, designově a udržitelně – v souladu s principy cirkulární ekonomiky.

Naše řešení na míru


Náročnost modulárních staveb, které firma KOMA realizuje a vysoké nároky na estetickou kvalitu stejně jako užitnou hodnotu staveb předpokládají přítomnost architekta v procesu plánování stavby.

Novinky

Mohlo by Vás zajímat


Produktové řady
Kon­strukč­ní zákla­dy modu­lár­ní výstav­by se his­to­ric­ky opí­ra­jí o pro­duk­to­vé řady.
Služby
Modu­lár­ní výstav­ba se nut­ně opí­rá o širo­ké spek­trum dopro­vod­ných slu­žeb ať už finanč­ních nebo logistických.
Znalostní báze KOMA
Vše o mož­nos­tech modu­lár­ní výstav­by, nalez­ne­te v naší knihov­ně modu­lár­ních doved­nos­tí (zna­lost­ní báze).

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
Osvěd­če­ní o stá­los­ti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
CPR-1090-1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110