KOMA MODULAR alt

Auto­sa­lo­ny a autobazary


Množ­ství vybu­do­va­ných modu­lár­ních auto­sa­lo­nů a auto­ba­za­rů, kte­ré fir­ma KOMA i pře­mís­ti­la na jiné mís­to, svěd­čí o obli­bě poří­ze­ní těch­to objek­tů k pod­ni­ká­ní. Schop­nost alo­ka­ce modu­lár­ních objek­tů na jiné mís­to, umož­ňu­je zří­dit auto­sa­lon i na pro­na­ja­tém pozem­ku. A navíc, modu­lár­ní archi­tek­tu­ra je krásná.

15mm2879

Autobazar AutoESA

Modu­lár­ní auto­ba­zar ESA8 vel­ko­for­má­to­vých modulů. 

Rok realizace:2014
Klient:Autobazar ESA
Země realizace:Česká republika
Poptat
Autobazar trotina smirice 11

Autobazar TROTINA Auto

Sesta­va ze 4 modu­lů posky­tu­je pro­dej­ní mís­to auto­ba­za­ru, kan­ce­lá­ře, zase­da­cí míst­nost a záze­mí. Atrak­tiv­ní vzhled budo­vě dodá­va­jí alu­co­bon­do­vé kazety. 

Rok realizace:2016
Klient:Autobazar TROTINA Auto
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení

Výhody modulární výstavby


Oproti klasické výstavbě vykazuje modulární výstavba mnoho pozitivních rysů jak po stránce kvalitativní, tak ekonomické.
LINKOVÁ KVALITA
Většina výroby je prováděna za stálých klimatických podmínek ve výrobní hale. Plně digitalizovaná výroba umožňuje díky systému kontrol dosažení linkové kvality. KOMA se pyšní zaváděním Průmyslu 4.0
EKONOMIČNOST
Díky rychlosti můžete stavbu užívat dříve, takže je návratnost investice rychlejší. Linková výroba znamená také kontrolu nad cenou produktu. Díky tomu cena, kterou si dohodnete při zadávání zakázky je cena, za kterou stavbu skutečně dostanete.
RYCHLOST
Díky přípravě modulů včetně jejich zařízení ve výrobní hale vznikne stavba na místě v řádu hodin a je hned připravena k využití. Také je velká výhoda, že výroba modulů probíhá souběžně se stavbu základů, takže se doba výstavby redukuje až na polovinu.
ROZLOŽITELNOST a MOBILITA
Modulární objekt je možné později rozložit na jednotlivé moduly a ty použít pro potřeby jiného objektu.
FLEXIBILITA
Modulární výstavba umí reagovat na aktuální potřeby majitele a je možné jí rozšířit. Třeba o dvě nová patra.
ŠETRNOST K PROSTŘEDÍ
Z výše uvedených vlastností vyplývá jedna neméně důležitá: modulární stavba je extrémně šetrná k životnímu prostředí. Životní prostor nezatěžuje dlouhodobě hlukem a prachem, který je charakteristický u standardní výstavby.

Související reference

2017 |
Autobazar Andy Auta
2016 |
Zázemí autobazaru TROTINA Auto
2016 |
Autobazar Das Welt Auto
2014 |
Administrativní budova pro autobazar ESA, Ostrava, CZ

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110