KOMA MODULAR alt

Rea­li­za­ce pro sport


Modu­lár­ní záze­mí pro spor­ty vše­ho dru­hu, zim­ních i let­ních, indi­vi­du­ál­ních i spo­leč­ných, vyře­ši­ly už ve stov­kách míst spor­tov­cům pro­blémy s poří­ze­ním záze­mí. Stan­dar­di­zo­va­né řeše­ní šaten se soci­ál­ka­mi, spo­leč­ných pro­stor, ale i klu­bo­ven a kan­ce­lá­ří pro vede­ní spor­tov­ních klu­bů umož­ní ve veli­ce krát­kém čase umís­tit modu­lár­ní objek­ty k růz­ným spor­to­viš­tím. A navíc, modu­lár­ní archi­tek­tu­ra je krásná.

Modular-construction-nove-mesto-4

Zázemí lyžařského areálu v Novém Městě

Modu­lár­ní záze­mí pro spor­tov­ce s dře­vě­nou fasádou.

Rok realizace:2011
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Slavias-2

Zázemí FC SLAVIA

Modu­lár­ní záze­mí fot­ba­lo­vé­ho klu­bu Slavia 

Rok realizace:2011
Klient:SLAVIA
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení

Výhody modulární výstavby


Oproti klasické výstavbě vykazuje modulární výstavba mnoho pozitivních rysů jak po stránce kvalitativní, tak ekonomické.
LINKOVÁ KVALITA
Většina výroby je prováděna za stálých klimatických podmínek ve výrobní hale. Plně digitalizovaná výroba umožňuje díky systému kontrol dosažení linkové kvality. KOMA se pyšní zaváděním Průmyslu 4.0
EKONOMIČNOST
Díky rychlosti můžete stavbu užívat dříve, takže je návratnost investice rychlejší. Linková výroba znamená také kontrolu nad cenou produktu. Díky tomu cena, kterou si dohodnete při zadávání zakázky je cena, za kterou stavbu skutečně dostanete.
RYCHLOST
Díky přípravě modulů včetně jejich zařízení ve výrobní hale vznikne stavba na místě v řádu hodin a je hned připravena k využití. Také je velká výhoda, že výroba modulů probíhá souběžně se stavbu základů, takže se doba výstavby redukuje až na polovinu.
ROZLOŽITELNOST a MOBILITA
Modulární objekt je možné později rozložit na jednotlivé moduly a ty použít pro potřeby jiného objektu.
FLEXIBILITA
Modulární výstavba umí reagovat na aktuální potřeby majitele a je možné jí rozšířit. Třeba o dvě nová patra.
ŠETRNOST K PROSTŘEDÍ
Z výše uvedených vlastností vyplývá jedna neméně důležitá: modulární stavba je extrémně šetrná k životnímu prostředí. Životní prostor nezatěžuje dlouhodobě hlukem a prachem, který je charakteristický u standardní výstavby.
Golf-lozorno-tisk-13

Zázemí golfového Klubu v Lozornu

Modu­lár­ní záze­mí gol­fo­vé­ho klu­bu s dře­vě­nou fasádou. 

Rok realizace:2011
Země realizace:Slovensko
Poptat Technický list ke stažení
Vodnilyze-merkur-13

Zázemí pro vodní lyžování v Pasohlávkách

Záze­mí s dře­vě­nou fasádou Ther­mowo­od tvo­ře­né 6 modu­ly o cel­ko­vé plo­še 120 m²

Rok realizace:2013
Klient:Kemp Merkur
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení

Související reference

2023 |
Areál pro běžecké lyžování a biatlon Vysočina Arena
2023 |
Sportovní centrum policie
2019 |
Modulární zázemí pro oddíl běžeckého lyžování

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110