KOMA MODULAR alt

Fashi­on Line by KOMA


Uni­kát­ní designo­vé modu­ly urče­né pro rekre­a­ci, drob­né pro­vo­zy a kanceláře.

Fashion Line RELAX - varianta Triple se zrcadlovou fasádou

Pro více infor­ma­cí navštiv­te web

www.fashion-line.eu