KOMA MODULAR alt

Tech­nic­ké předpoklady

Sem pat­ří popi­sek k sek­ci tech­nic­ké před­po­kla­dy modu­lár­ní výstavby