KOMA MODULAR alt

Certifikace

AQAP 2110

Osvědčení o plnění Českého obran­ného stan­dar­du 051672 pro poža­davky NATO na ověřování kval­i­ty při návrhu, vývo­ji a výrobě

 • AQAP 2110
 • Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, ČOS 051672

  AQAP 2110

  Zařazení:AQAP 2110
  Popisek:

  Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, ČOS 051672

  Ke stažení:Aqap 2110 zm cz

Certifikáty požární odolnosti

Prokázání shody s plněním poža­davků stanovených tech­nick­ý­mi před­pisy a ustanovením §5 a nařízení vlády č.163/2002 Sb. pro požární odol­nost staveb­ních konstrukcí.

 • PAVUS
 • Obytný a sanitární kontejner TYP C3, StandardLine

  PAVUS

  Zařazení:Certifikáty požární odolnosti
  Popisek:

  Obytný a sanitární kontejner TYP C3, StandardLine

  Ke stažení:CERTIFIKAT CZ PAVUS

ISO

Cer­ti­fikace sys­té­mu man­age­men­tu a prokázání shody s poža­davky normy ČSN EN ISO 9001:2016ISO 14001:2016

 • ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
 • ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.

  Zařazení:ISO
  Popisek:Jsme držitelé certifikátu ISO 9001:2009 dle BUREAU VERITAS v oborech NÁKUP, PRONÁJEM, MONTÁŽ A SERVIS OBYTNÝCH, SANITÁRNÍCH A SPECIÁLNÍCH KONTEJNERŮ A MODULÁRNÍCH STAVEB VČETNĚ POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJICICH SLUŽEB.
 • ISO 14001:2016
 • ISO 14001:2016

  ISO 14001:2016

  Zařazení:ISO
  Ke stažení:ISO 14001 2016 CZ
 • ČSN EN ISO 9001:2016
 • Bureau Veritas

  ČSN EN ISO 9001:2016

  Zařazení:ISO
  Popisek:

  Bureau Veritas

  Ke stažení:Iso 9001 2016 cz

Svařování

Cer­ti­fikace shody s poža­davky na provádění ocelových kon­strukcí dle ČSN EN 1090 – 1 a shody s tech­nick­ý­mi poža­davky na ocelové kon­strukce dle ČSN EN 1090 – 2

Výrobkové certifikáty

Cer­ti­fikace shody s poža­davky ETAG 023 a s poža­davky norem ENDIN.

Ocenění a medaile

Díky inten­zivní­mu vývo­ji a poc­tivé prá­ci získala KOMA řadu medailí a cen.