KOMA MODULAR alt

Admi­nis­tra­tiv­ní budovy


Modu­lár­ní admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy při­ná­ší vel­mi efek­tiv­ní způ­sob vyna­lo­že­ní inves­tic. Ved­le efek­tiv­ní­ho poří­ze­ní admi­nis­tra­tiv­ních objek­tů mohou inves­to­ři ve spo­lu­prá­ci s archi­tek­ty napl­nit svou před­sta­vu o funkč­nos­ti budo­vy, jejím vzhle­du i dél­ce uží­vá­ní do posled­ní­ho detai­lu. Rych­lost poří­ze­ní urych­lu­je i návrat­nost vyna­lo­že­ných pro­střed­ků. Admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy pak úspěš­ně slou­ží k mno­ha úče­lům, mezi nimi také k zto­tož­ně­ní se s filo­so­fií inves­tor­ské spo­leč­nos­ti. A navíc, modu­lár­ní archi­tek­tu­ra je krásná.

Offices-2

Kanceláře s halou

Rok realizace:2009
Klient:Master Truck
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Amtra-wesseling-34

Sídlo firmy

Čtyř­pod­laž­ní modu­lár­ní kan­ce­lář­ská budova. 

Rok realizace:2013
Klient:AMTRA
Země realizace:Německo
Poptat Technický list ke stažení

Výhody modulární výstavby


Oproti klasické výstavbě vykazuje modulární výstavba mnoho pozitivních rysů jak po stránce kvalitativní, tak ekonomické.
LINKOVÁ KVALITA
Většina výroby je prováděna za stálých klimatických podmínek ve výrobní hale. Plně digitalizovaná výroba umožňuje díky systému kontrol dosažení linkové kvality. KOMA se pyšní zaváděním Průmyslu 4.0
EKONOMIČNOST
Díky rychlosti můžete stavbu užívat dříve, takže je návratnost investice rychlejší. Linková výroba znamená také kontrolu nad cenou produktu. Díky tomu cena, kterou si dohodnete při zadávání zakázky je cena, za kterou stavbu skutečně dostanete.
RYCHLOST
Díky přípravě modulů včetně jejich zařízení ve výrobní hale vznikne stavba na místě v řádu hodin a je hned připravena k využití. Také je velká výhoda, že výroba modulů probíhá souběžně se stavbu základů, takže se doba výstavby redukuje až na polovinu.
ROZLOŽITELNOST a MOBILITA
Modulární objekt je možné později rozložit na jednotlivé moduly a ty použít pro potřeby jiného objektu.
FLEXIBILITA
Modulární výstavba umí reagovat na aktuální potřeby majitele a je možné jí rozšířit. Třeba o dvě nová patra.
ŠETRNOST K PROSTŘEDÍ
Z výše uvedených vlastností vyplývá jedna neméně důležitá: modulární stavba je extrémně šetrná k životnímu prostředí. Životní prostor nezatěžuje dlouhodobě hlukem a prachem, který je charakteristický u standardní výstavby.

Související reference

2018 |
Kanceláře pro Central Trade Park v Úžicích
2018 |
ÚSPĚŠNÝ PAVILON EXPO 2015 JE ZPĚT VE VIZOVICÍCH
2015 |
Sídlo firmy Auto Mann GmbH Blaubeuren
2016 |
Administrativní budova pro ŠKODA AUTO_Mladá Boleslav
2014 |
Kanceláře a zázemí pro zaměstnance firmy W&K v Lippstadtu

Jsme tu pro Vás

Poptat řešení administrativní budovy

Karel Kolínský avatar

Obchodní ředitel / CSO

Karel Kolínský

  • email hidden; JavaScript is required
  • +420 606 734 155
  • +420 577 007 713

Nemů­že­te nás zastih­nout?
Zanech­te nám kon­takt a my se vám ozveme.

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110