KOMA MODULAR alt
D2-skodaauto-04
D2-skodaauto-04
D2-skodaauto-06
D2-skodaauto-08
D2-skodaauto-09
D2-skodaauto-10
D2-skodaauto-12
D2-skodaauto-14
D2-skodaauto-15

8 fotografií

Administrativní budova pro ŠKODA AUTO_Mladá Boleslav


Celý objekt je sestaven ze 14ks velkoprostorových modulů 10 x3. Venkovní fasáda je tvořena vodorovými vlnami a okna jsou doplněna venkovními žaluziemi.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2016
Klient:Škoda Auto
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 14
Užitná plocha: 420 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Ško­da Auto si vybra­la naši fir­mu pro vybu­do­vá­ní modu­lár­ních kan­ce­lá­ří pro depo D2. Celý objekt je sesta­ven ze 14ks vel­ko­prosto­ro­vých modu­lů 10 x3. Ven­kov­ní fasáda je tvo­ře­na vodo­ro­vý­mi vlna­mi a okna jsou dopl­ně­na ven­kov­ní­mi žalu­zi­e­mi. Vnitř­ní stě­ny jsou opat­ře­ny sádro­vlákni­tý­mi des­ka­mi, pod­la­ha je kom­bi­no­va­ná v kan­ce­lá­řích jsou kober­ce a na chod­bách dlažba.Topení je tep­lo­vod­ní a pod­hled je zavě­še­ný kazetový.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku