KOMA MODULAR alt

Vybrané reference


Podíve­jte se, jaké pro­jek­ty jsme v min­u­losti real­i­zo­vali a přesvěčte se o kval­itách naše­ho řešení!

Ukázat na mapě Všechny reference

Vybrané reference

Ukázat na mapě Všechny reference

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
Osvědčení o stálosti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
Svářecí průkaz EN 1090 – 1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110