KOMA MODULAR alt

Vybrané reference


Podíve­jte se, jaké pro­jek­ty jsme v min­u­losti real­i­zo­vali a pře­svěč­te se o kval­itách naše­ho řešení!

Ukázat na mapě Všechny reference

Vybrané reference

Ukázat na mapě Všechny reference

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
Osvěd­če­ní o stá­los­ti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
CPR-1090-1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110