KOMA MODULAR alt
Nove Mesto na Morave 20 min
RV1 4933
Nove Mesto na Morave 22 min
Nove Mesto na Morave 21 min
Nove Mesto na Morave 19 min
Nove Mesto na Morave 18 min
Nove Mesto na Morave 17 min
Nove Mesto na Morave 16 min
Nove Mesto na Morave 15 min
RV1 4903

9 fotografií

Studio pro Český Rozhlas Radiožurnál Sport


Dočasné modulární studio pro vysílání zpráv z Mistrovství světa v Biatlonu 2024.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2024
Klient:Český Rozhlas Radiožurnál Sport
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 den
Počet modulů: 2
Užitná plocha: 30 m2
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem

Naše CITY modu­ly poslou­ži­ly jako dočas­né stu­dio Čes­ké­ho roz­hla­su Radi­o­žur­nál Sport na Mis­trov­ství svě­ta v biat­lo­nu v Novém Měs­tě na Mora­vě. Designo­vé modu­ly, kte­ré v loň­ském roce pro­šly ino­va­cí, vyu­ží­va­li mode­rá­to­ři po dobu dvou týd­nů a vysí­la­li z nich spor­tov­ní Speciál. 

Umístění objektu

Zpět na reference