KOMA MODULAR alt

Spe­ci­ál­ní moduly


Pro­sto­ro­vé modu­ly se uplat­ňu­jí v širo­ké šká­le odvět­ví. Všu­de tam, kde je tře­ba rych­le a mobil­ně vyře­šit potře­bu umís­tě­ní tech­no­lo­gic­kých modu­lů, vrát­ni­ce, modu­ly se spe­ci­ál­ní­mi vlast­nost­mi, ale i kan­ce­lá­ře v mís­tech se zpřís­ně­ným režimem.

Související reference

2003 |
Ubytovny a kanceláře na vrtné plošině, Grooting, NL
2010 |
Kontejnery proti výbuchu, kanceláře a sociální zařízení pro firmu Exxon Mobil - ESSO, Slagentangen
2012 |
Kancelářská budova pro firmu AREVA
2012 |
Kanceláře pro Volkswagen Slovakia

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110