KOMA MODULAR alt

Fasády


Zajiš­ťu­je­me kom­plet­ní dodáv­ku obvo­do­vé­ho pláš­tě budo­vy – dodáv­ku a mon­táž pro­skle­ných fasád, pro­větrá­va­ných fasád, hli­ní­ko­vých plechů a hli­ní­ko­vých kom­po­zit­ních panelů.

Typy provětrávaných fasád


Prin­cip zavě­še­né­ho hli­ní­ko­vé­ho roš­tu s při­pev­ně­ný­mi des­ka­mi umož­ňu­je širo­ké tva­ro­vé, skla­deb­né a barev­né řeše­ní fasád­ních ploch nej­mo­der­něj­ších archi­tek­to­nic­kých návrhů. K jeho před­nos­tem pat­ří pře­de­vším zacho­vá­ní pro­dyš­nos­ti obvo­do­vých stěn, mož­nost vol­by růz­né tloušť­ky tepel­né izo­la­ce, suchý a rych­lý pro­ces mon­tá­že, a pře­de­vším výběr ze širo­ké nabíd­ky archi­tek­to­nic­ky zají­ma­vých obkla­do­vých materiálů.

Nytovane

Nýtovaná nebo lepená fasáda

fasáda z hliníkových kompozitních panelů, typu „nýtovaná“ nebo „lepená“

Poptat
S z kazety3

Fasáda S-Z nebo s bočními závěsy

fasáda z hliníkových kompozitních panelů, typu „S-Z“ nebo s bočními závěsy

Poptat

Barevné odstíny hliníkových kompozitních panelů


Kom­po­zit­ní pane­ly se vyrá­bě­jí v širo­ké pale­tě barev­ných odstí­nů. Krom barev jsou také k dis­po­zi­vi povrchy se vzhle­dem pří­rod­ních mate­ri­á­lů jako je dře­vo a kámen.

Anthracite grey

(RAL 7016)

 
Silver

(RAL 9006)

 
Traffic red

(RAL 3020)

 
Traffic white

(RAL 9016)

 
Black

(RAL 9005)

 

Oblíbené odstíny RAL

Ivory

90-114-0912

 
Steel Blue

90-511-0912

 
Turquoise Blue

90-518-0912

 
Beige

90-101-0912

 
Ultramarine Blue

90-502-0912

 
Green

90-611-0912

 
Brown

90-825-0912

 
Moss Green

90-605-0914

 
Gentian Blue

90-510-0912

 
Traffic White

90-916-0912

 
Signal White

90-903-0912

 
Light Grey

90-735-0912

 
Pure White

90-910-0912

 
Pearl White

90-113-0912

 
Yellow

 
Cream

90-901-0912

 
Platin Grey

90-736-0912

 
Anthracite Grey

90-716-0912

 
Traffic Red

90-302-0912

 
Dark Grey

90-722-0912

 
Black

90-905-0912

 
Ruby Red

90-303-0912

 
Traffic Orange

90-209-0912

 
Silver

90-906-0912

 
Bronze

90-940-0912

 
Metallic

90-M905-0912

 
Bright Silver

90-B906-0912

 
Indiana Copper

90-823-0912

 
Azure Blue

90-509-0912

 
Grey

90-950-0912

 
Aluminium Grey

90-907-0912

 
Azure Green

90-010-0912

 
Champagne

90-930-0912

 
Titanium

90-935-0912

 
Gold

90-136-0912

 
Teak

90-W201-0912

 
Golden Oak-dark

90-W205-0114

 
Walnut Dark

90-W203-1013

 
Teak light

90-W202-0912

 
Mahagony

90-W207-0912

 
Walnut light

90-W204-0912

 
Sparkling Black

90-S605-1212

 
Sparkling White

90-S606-0213

 
Sparkling Red

90-S608-1013

 
Bright

90-BB91-0912

 
Traffic White

70-916-1012

 
Platin Grey

70-736-0516

 
Ivory

70-114-0916

 
Pure White

70-910-0912

 
Dark Grey

70-722-0814

 
Traffic Orange

70-209-0912

 
Signal White

70-903-0516

 
Moss Green

70-605-0914

 
Traffic Red

70-302-1012

 
Anthracite Grey

70-716-0516

 
Ruby Red

70-303-1012

 
Pearl White

70-113-1012

 
Black

70-905-0912

 
Silver

70-906-1012

 
Bronze

70-940-1012

 
Turquoise Blue

70-518-0516

 
Beige

70-101-0912

 
Ultramarine Blue

70-502-1012

 
Green

70-611-0516

 
Light Brown

70-825-0516

 
Gentian Blue

70-510-0516

 
Yellow

70-118-0912

 
Light Gri

70-735-0516

 
Metallic Black

70-M905-0912

 
Teak

70-W201-0912

 
Golden Oak-Dark

70-W205-0114

 
Bright Silver

70-B906-0912

 
Indiana Copper

70-823-0912

 
Azure Blue

70-509-0912

 
Grey

70-950-1012

 
Aluminum Grey

70-907-0516

 
Azure Green

70-010-0113

 
Champagne

70-930-0113

 
Titanium

70-935-0912

 
Gold

70-136-0213

 
Golden Oak-Light

70-W206-1013

 
Sparkling Red

70-S608-1013

 
Mahogany

70-W207-0912

 
Walnut Dark

70-W203-1013

 
Teak-Light

71-W202-0317

 
Sparkling White

70-S606-0213

 
Walnut-Light

71-W204-0317

 
Sparkling

70-S605-1212

 
Traffic White

50-916-0912

 
Traffic Red

50-302-0912

 
Signal Green

50-632-0912

 
Ruby Red

50-303-0912

 
Traffic Orange

50-209-0912

 
Silver

50-906-0912

 
Black

50-905-0912

 
Ultramarine Blue

50-502-0912

 
Metallic Grey

50-950-0912

 
Yellow

50-123-0912

 
Night Blue

50-522-0912

 
Glossy Black

50-P905-0912

 
Mint Green

50-629-0912

 
Pearl White

50-113-0912

 
Glossy Red

50-P302-0912

 
Metallic Dark Grey

50-M722-0912

 
Glossy White

50-P916-0912

 
Teak Light

50-W202-1013

 
Walnut Light

50-W204-1013

 
Silver Mirror

50-Lm01-1112

 
Gold Mirror

50-Lm02-1112

 
Sycamore

W211-1214

 
White Beech

W214-1214

 
Italian Walnut

W209-1214

 
Sunset Teak

W212-1214

 
Bamboo Light

W215-1214

 
American Walnut

W213-1214

 
Bamboo

W216-1214

 
Ebony

W218-1214

 
Brown Oak

W220-1214

 
Ebony Honey

W219-1214

 
Teak

W201-0912

 
Golden Oak Dark

W205-0114

 
Golden Oak Light

W206-1013

 
Walnut Dark

W203-1013

 
Teak Light

W202-0912W202-0912

 
Mahogany

W207-0912

 
Walnut Light

W204-0912

 
Elit Oak

W210-1214

 
Marble Black

Sl04-1803

 
Travertine Light

Sl01-1214

 
Travertine

Sl02-1214

 
White Marble

Sl03-0315

 
Afyon Beige

Sl06-3004

 

Jsme tu pro Vás

Poptat hliníkové kompozitní panely

Karel Kolínský avatar

Obchodní ředitel / CSO

Karel Kolínský

  • email hidden; JavaScript is required
  • +420 606 734 155
  • +420 577 007 713

Nemů­že­te nás zastih­nout?
Zanech­te nám kon­takt a my se vám ozveme.

Ukázky použití

2020 |
Kazety pro nové sídlo J&T
2019 |
Modulárny objekt vybavenosti HOM Skalité
2018 |
Fasáda pro solidární hotel v Paříži

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110