KOMA MODULAR alt

Kar­iéra


KOMA MOD­U­LAR je lídr v oboru mod­ulární výs­tav­by. Úspěch firmy sto­jí na spoko­jených zaměstnancích.

Budu­jeme firem­ní KOMA kul­tu­ru. Chceme být ino­v­a­tivní, poc­tiví a čest­ní, akce schop­ní a také jiní než ostat­ní. Mohou to být jen slo­va, ale v KOMĚ je chceme žít. 

Chceš se vzdělá­vat a rozví­jet?
Baví Tě ino­vace a novinky?
Rád/​a odvádíš kval­it­ní práci?

Podívej se na naše otevřené poz­ice nebo nám pošli živ­o­topis a dej nám o sobě vědět.


Benefity pro zaměstnance


 • kvalitní pracovní prostředí
 • slušná mzda a individuální odměny za pracovní výkon
 • úhrada cestovného do práce a z práce
 • finanční odměny, program úspor a zlepšování
 • penzijní připojištění zabezpečení ve stáří
 • narozeninový den - den volna v den narozenin
 • výhodné mobilní tarify i pro členy vaší rodiny
 • pořádné jídlo za 39 Kč, v příjemné závodní restauraci
 • káva za 5 Kč
 • vzdělávání a jazykové kurzy
 • odměny při životních výročích
 • pitný režim na pracovišti
 • akce pro zaměstnance – Mikuláš, dětský den…

Prohlídka firmy

Naše pracovní prostředí


Uvě­do­mu­jeme si to, že pra­cov­ní prostředí defin­u­je to, jak se v prá­ci cítíme. V KOMA klademe velký důraz na architekturu.

Větši­na tech­niků sedí v mod­erních, světlých, vzdušných kancelářích s výh­le­dem na vizovick­ou zeleň. A výro­ba? Bez hluku vrtačky se v pros­to­ry výro­by neobe­j­dou. Pra­cov­ní prostředí je však bezpečné a snažíme se ho pos­tup­ně ergonom­icky vylepšo­vat. Pří­jem­né zázemí s jídel­nou a šat­na­mi naj­dou naši kole­gové v mod­erní budově v blízkosti výrob­ní haly.

 • Pracovni prostredi 4
 • Pracovni prostredi 3
 • Pracovni prostredi 2
 • Pracovni prostredi 1

Zlepšete s námi svět

Pojďte s námi pracovat!


Kateřina Skřivánková avatar

Vzdělávání, Personalistka

Mgr. Kateřina Skřivánková

 • +420 702 210 281

Nemáme otevřenou pozici, která by vám seděla?
Nevadí! Zašlete nám o sobě nějaké informace
a uvidíme co se s tím dá dělat.

Více informací na mailu kariera@koma-modular.cz nebo na telefonním čísle 577 007 777.

Dejte nám o sobě vědět

Odesláním formuláře souhlasim se zpracováním osobních údajů pro účely pracovní nabídky v souladu se Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů firmy KOMA MODULAR s.r.o.

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
Osvědčení o stálosti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
Svářecí průkaz EN 1090 – 1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110