KOMA MODULAR alt

Kari­é­ra


KOMA MODU­LAR je lídr v obo­ru modu­lár­ní výstav­by. Úspěch fir­my sto­jí na spo­ko­je­ných a vzdě­la­ných spolupracovnících.

Budu­je­me firem­ní KOMA kul­tu­ru. Chce­me být ino­va­tiv­ní, pocti­ví a čest­ní, akce schop­ní a také jiní než ostat­ní. Mohou to být jen slo­va, ale v KOMĚ je chce­me žít. 

Chceš se vzdě­lá­vat a roz­ví­jet?
Baví Tě ino­va­ce a novin­ky?
Rád/a odvá­díš kva­lit­ní práci?

Podí­vej se na naše ote­vře­né pozi­ce nebo nám pošli živo­to­pis a dej nám o sobě vědět.


Benefity pro zaměstnance


 • kvalitní pracovní prostředí
 • slušná mzda a individuální odměny za pracovní výkon
 • úhrada cestovného do práce a z práce
 • finanční odměny, program úspor a zlepšování
 • penzijní připojištění zabezpečení ve stáří
 • narozeninový den - den volna v den narozenin
 • výhodné mobilní tarify i pro členy vaší rodiny
 • pořádné jídlo za 45 Kč, v příjemné závodní restauraci
 • káva zdarma
 • Ovoce zdarma
 • vzdělávání a jazykové kurzy
 • odměny při životních výročích
 • pitný režim na pracovišti
 • akce pro zaměstnance – Mikuláš, dětský den…

Prohlídka firmy

Naše pracovní prostředí


Uvě­do­mu­je­me si to, že pra­cov­ní pro­stře­dí defi­nu­je to, jak se v prá­ci cítí­me. V KOMA kla­de­me vel­ký důraz na architekturu.

Vět­ši­na tech­ni­ků sedí v moder­ních, svět­lých, vzduš­ných kan­ce­lá­řích s výhle­dem na vizo­vic­kou zeleň. A výro­ba? Bez hlu­ku vrtač­ky se v pro­sto­ry výro­by neo­be­jdou. Pra­cov­ní pro­stře­dí je však bez­peč­né a sna­ží­me se ho postup­ně ergo­no­mic­ky vylep­šo­vat. Pří­jem­né záze­mí s jídel­nou a šat­na­mi najdou naši kole­go­vé v moder­ní budo­vě v blíz­kos­ti výrob­ní haly.

 • 44
 • 30
 • 21
 • 9
 • Vylet po realizacivh 17
 • IMG 3347
 • Fotbal KOMA vs
 • Rybarske zavody 10

Volná místa


Tomuto nastavení neodpovídá žádná volná pracovní pozice. Zobrazit všechny dostupná pracovní místa.

Zlepšete s námi svět

Pojďte s námi pracovat!


Kateřina Skřivánková avatar

Vzdělávání, Personalistka

Mgr. Kateřina Skřivánková

 • email hidden; JavaScript is required
 • +420 702 210 281
Marie Málková avatar

Personalistka

Ing. Marie Málková

 • email hidden; JavaScript is required
 • +420 702 224 046

Nemáme otevřenou pozici, která by vám seděla?
Nevadí! Zašlete nám o sobě nějaké informace
a uvidíme, co se s tím dá dělat.

Více informací na mailu kariera@koma-modular.cz nebo na telefonním čísle 577 007 777.

Naše volné pozice také na Jooble

Dejte nám o sobě vědět

Odesláním formuláře souhlasim se zpracováním osobních údajů pro účely pracovní nabídky v souladu se Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů firmy KOMA MODULAR s.r.o.

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110