KOMA MODULAR alt

12 fotografií

Dům České televize na KVIFF


Dům ČT na KVIFF

Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2019
Architekt / Studio:MgA. Adéla Bačová
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 měsíc
Počet modulů: 14
Užitná plocha: 315 m2
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem
Poznámka:City moduly jsou určeny pouze pro pronájem.

Ani v roce 2019 nechy­bě­ly naše City modu­ly na Mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Kar­lo­vých Varech. Na Diva­del­ním náměs­tí vytvo­ři­ly již potře­tí špič­ko­vé záze­mí pro Dům Čes­ké tele­vi­ze. Ten oplý­vá vel­kou tera­sou s výhle­dem na lázeň­ské údo­lí a jsou z něj den­ně vysí­lá­ny stříp­ky z fes­ti­va­lu. Na své si při­jdou i samot­ní návštěv­ní­ci. Je zde pro ně při­pra­ven boha­tý zábav­ný pro­gram. V pří­ze­mí najde­te kavár­nu, kte­rá je úžas­ným mís­tem pro odpočinek.

Umístění objektu

Zpět na reference