KOMA MODULAR alt
Dům české televize na KVIFF 2019
Dům české televize na KVIFF 2019
Dům české televize na KVIFF 2019
Dům české televize na KVIFF 2019
Dům české televize na KVIFF 2019
Dům české televize na KVIFF 2019
Dům české televize na KVIFF 2019
Dům české televize na KVIFF 2019
Dům české televize na KVIFF 2019
Dům české televize na KVIFF 2019
Dům české televize na KVIFF 2019
Dům české televize na KVIFF 2019
Dům české televize na KVIFF 2019

12 fotografií

Dům České televize na KVIFF


Dům ČT na KVIFF

Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2019
Architekt / Studio:MgA. Adéla Bačová
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 měsíc
Počet modulů: 14
Užitná plocha: 315 m2
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem
Poznámka:City moduly jsou určeny pouze pro pronájem.

Ani v roce 2019 nechy­bě­ly naše City modu­ly na Mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Kar­lo­vých Varech. Na Diva­del­ním náměs­tí vytvo­ři­ly již potře­tí špič­ko­vé záze­mí pro Dům Čes­ké tele­vi­ze. Ten oplý­vá vel­kou tera­sou s výhle­dem na lázeň­ské údo­lí a jsou z něj den­ně vysí­lá­ny stříp­ky z fes­ti­va­lu. Na své si při­jdou i samot­ní návštěv­ní­ci. Je zde pro ně při­pra­ven boha­tý zábav­ný pro­gram. V pří­ze­mí najde­te kavár­nu, kte­rá je úžas­ným mís­tem pro odpočinek.

Umístění objektu

Zpět na reference