KOMA MODULAR alt
City moduly pro BMW na KVIFF
City modules for BMW at KVIFF
City modules for BMW at KVIFF
City modules for BMW at KVIFF
City modules for BMW at KVIFF
City modules for BMW at KVIFF
City modules for BMW at KVIFF
City modules for BMW at KVIFF
City modules for BMW at KVIFF
City modules for BMW at KVIFF

9 fotografií

City moduly pro prezentaci vozů BMW na KVIFF


Pronájem City modulů pro prezentaci automobilky BMW na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2019
Architekt / Studio:Squadra Production
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 den
Počet modulů: 2
Užitná plocha: 36 m2
Výrobková řada: CityModul

Již počtvr­té pou­ži­la auto­mo­bil­ka naše City modu­ly pro pre­zen­ta­ci svých vozů na Mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu Kar­lo­vy Vary, pro kte­rý je BMW ofi­ci­ál­ním vozem. Ten­to­krát byla insta­la­ce v režii agen­tu­ry Squa­d­ra Pro­ducti­on. Pro­ná­jem City modu­lů je ve stá­le vět­ší míře vyu­ží­ván k pre­zen­ta­ci význam­ných firem a institucí.

Umístění objektu

Zpět na reference