KOMA MODULAR alt

9 fotografií

City moduly pro prezentaci vozů BMW na KVIFF


Pronájem City modulů pro prezentaci automobilky BMW na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2019
Architekt / Studio:Squadra Production
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 den
Počet modulů: 2
Užitná plocha: 36 m2
Výrobková řada: CityModul

Již počtvr­té pou­ži­la auto­mo­bil­ka naše City modu­ly pro pre­zen­ta­ci svých vozů na Mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu Kar­lo­vy Vary, pro kte­rý je BMW ofi­ci­ál­ním vozem. Ten­to­krát byla insta­la­ce v režii agen­tu­ry Squa­d­ra Pro­ducti­on. Pro­ná­jem City modu­lů je ve stá­le vět­ší míře vyu­ží­ván k pre­zen­ta­ci význam­ných firem a institucí.

Umístění objektu

Zpět na reference