KOMA MODULAR alt

9 fotografií

Slovácké léto a pop-up City moduly


City moduly na Slováckém létě 2019 v Uherském Hradišti

Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2019
Architekt / Studio:MgA. Adéla Bačová
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 3 dny
Délka výroby: 1 měsíc
Počet modulů: 12
Užitná plocha: 216 m2
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem
Poznámka:City moduly jsou určené pouze na pronájem

Naše CITY modu­ly pat­ří k létu stej­ně jako slun­ce, moře nebo ces­to­vá­ní a bez­po­chy­by pat­ří také ke Slo­vác­ké­mu létu! ☀

Již potře­tí jsme se sta­li hlav­ní­mi part­ne­ry kul­tur­ně-spor­tov­ní udá­los­ti Slo­vác­ké léto. Jako záze­mí jsme pří­jem­né­mu fes­ti­va­lu poskyt­li náš Ligh­thou­se, Mini­li­gh­thou­se i soli­tér­ní CITY modul. Ty jste moh­li nalézt v his­to­ric­kém cen­t­ru Uher­ské­ho Hra­diš­tě na Masa­ry­ko­vě náměs­tí. Fes­ti­val jsme si letos uži­li také my osob­ně. Čeka­la nás totiž pre­mi­é­ra v závo­dech dra­čích lodí na řece Mora­vě, do kte­ré­ho jsme se jako napros­tí ama­té­ři při­hlá­si­li s týmem AMOK-KOMA.

Umístění objektu

Zpět na reference