KOMA MODULAR alt
City moduly pro Slovácké léto 2019
City moduly pro Slovácké léto 2019
City moduly pro Slovácké léto 2019
City moduly pro Slovácké léto 2019
City moduly pro Slovácké léto 2019
Slovácké dračí lodě
City moduly pro Slovácké léto 2019
City moduly pro Slovácké léto 2019
City moduly pro Slovácké léto 2019
Slovácké dračí lodě

9 fotografií

Slovácké léto a pop-up City moduly


City moduly na Slováckém létě 2019 v Uherském Hradišti

Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2019
Architekt / Studio:MgA. Adéla Bačová
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 3 dny
Délka výroby: 1 měsíc
Počet modulů: 12
Užitná plocha: 216 m2
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem
Poznámka:City moduly jsou určené pouze na pronájem

Naše CITY modu­ly pat­ří k létu stej­ně jako slun­ce, moře nebo ces­to­vá­ní a bez­po­chy­by pat­ří také ke Slo­vác­ké­mu létu! ☀

Již potře­tí jsme se sta­li hlav­ní­mi part­ne­ry kul­tur­ně-spor­tov­ní udá­los­ti Slo­vác­ké léto. Jako záze­mí jsme pří­jem­né­mu fes­ti­va­lu poskyt­li náš Ligh­thou­se, Mini­li­gh­thou­se i soli­tér­ní CITY modul. Ty jste moh­li nalézt v his­to­ric­kém cen­t­ru Uher­ské­ho Hra­diš­tě na Masa­ry­ko­vě náměs­tí. Fes­ti­val jsme si letos uži­li také my osob­ně. Čeka­la nás totiž pre­mi­é­ra v závo­dech dra­čích lodí na řece Mora­vě, do kte­ré­ho jsme se jako napros­tí ama­té­ři při­hlá­si­li s týmem AMOK-KOMA.

Umístění objektu

Zpět na reference