KOMA MODULAR alt
Mfdf-jihlava16-103
Mfdf-jihlava16-18
Mfdf-jihlava16-04
Mfdf-jihlava16-07
Mfdf-jihlava16-22
Mfdf-jihlava16-28
Mfdf-jihlava16-30
Mfdf-jihlava16-32
Mfdf-jihlava16-33
Mfdf-jihlava16-35
Mfdf-jihlava16-44
Mfdf-jihlava16-50
Mfdf-jihlava16-64
Mfdf-jihlava16-68
Mfdf-jihlava16-70
Mfdf-jihlava16-76
Mfdf-jihlava16-80
Mfdf-jihlava16-83
Mfdf-jihlava16-86
Mfdf-jihlava16-89
Mfdf-jihlava16-96
Mfdf-jihlava16-103

21 fotografií

Lighthouse KOMA a City moduly na FFDF Jihlava 2016


Lighthouse KOMA a City moduly poprvé na festivalu dokumentárního filmu v Jihlavě.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2016
Architekt / Studio:Adéla Bačová
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 5 dní
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 16
Užitná plocha: 240 m2
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem

Ligh­thou­se KOMA se stal domi­nan­tou 20. roč­ní­ku Fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu doku­men­tár­ní­ho fil­mu v Jih­la­vě 2016. Před fes­ti­va­lem plnil funk­ci infor­mač­ní­ho cen­t­ra s kavár­nou a v prů­bě­hu fes­ti­va­lu slou­žil ved­le kavár­ny s vyhlíd­ko­vou tera­sou jako mís­to, kde byly pořá­dá­ny worksho­py. Ligh­thou­se dopl­ni­ly dal­ší 4 City modu­ly, kde pořa­da­te­lé vzpo­mně­li na uply­nu­lé roč­ní­ky. Ve dvou City modu­lech si moh­la jih­lav­ská mlá­dež vyzkou­šet své doved­nos­ti na edu­ka­tiv­ních počí­ta­čo­vých hrách.

Umístění objektu

Zpět na reference