KOMA MODULAR alt
Zdw-4
Zdw-5_0_0
Zdw-1_0
Elements_denndeg_ext_final_web_0
Elements_denndeg_int_final_web_0
P1430479_web_0
P1430484_web_0
Zdw-3_0
Zdw-4_0
Zdw-7_0
Zdw-8_0
Zdw-10_0
Zdw-15_0
Xtina_design_zdw_1
Foto_41

14 fotografií

City moduly na ZDW 2017


City moduly na Zlín Design Weeku 2017.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2017
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 3 dny
Délka výroby: 3 týdny
Počet modulů: 52
Užitná plocha: 900 m2
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem
Poznámka:City moduly jsou určené pouze k pronájmu.

KOMA Modu­lar byla i v roce 2017 gene­rál­ním part­ne­rem Zlín Design Wee­ku, kte­rý se konal v tom­to roce již potře­tí. Ten­to uni­kát­ní pro­jekt pro­po­je­ní stu­den­tů UTB a designo­vých firem se rok od roku roz­růs­tá. Fir­ma KOMA je hrdým part­ne­rem toho­to svát­ku desig­nu ve Zlí­ně od počát­ku. V letoš­ním roce slou­ži­ly City modu­ly navíc opro­ti před­chá­ze­jícm roč­ní­kům i jako výstav­ní gale­rie a design shop. Na náměs­tí míru si pořa­da­te­lé vytvo­ři­li ze City modu­lů info­o­cen­t­rum s tera­sou a neo­no­vým nápi­sem. kte­rý zval k návštěvě ZDW 2017. Sou­čás­tí wee­ku byla i řada dopro­vod­ných pro­gra­mů, worksho­pů a referencí.

Umístění objektu

Zpět na reference