KOMA MODULAR alt
Pop-up čekárna Dolní nádraží Brno
Pop-up čekárna Dolní nádraží Brno
Pop-up čekárna Dolní nádraží Brno
Pop-up čekárna Dolní nádraží Brno
Pop-up čekárna Dolní nádraží Brno
Pop-up čekárna Dolní nádraží Brno
Pop-up čekárna Dolní nádraží Brno
Pop-up čekárna Dolní nádraží Brno
Pop-up čekárna Dolní nádraží Brno
Pop-up čekárna Dolní nádraží Brno
Pop-up čekárna Dolní nádraží Brno
Pop-up čekárna Dolní nádraží Brno
Pop-up čekárna Dolní nádraží Brno

12 fotografií

Pop-up čekárna Brno Dolní nádraží


Letos poprvé City moduly prokázaly, že i čekání může být příjemné. V oblasti dolního nádraží v Brně, jenž v současné době odbaví až 18 000 cestujících denně, jsme vytvořili moderní designovou čekárnu. Ta slouží jako zázemí k odpočinku a občerstvení návštěvníků. Má však také jinou roli, přiblížit lidem velkolepý projekt na výstavbu hlavního nádraží a nové jižní čtvrti. Součástí čekárny je totiž i velký model projektu.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2019
Architekt / Studio:KAM Brno_Ing.arch.Zajíček
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 den
Délka výroby: 14 dní
Počet modulů: 8
Užitná plocha: 120 m2
Forma prodeje:Pronájem
Poznámka:City moduly jsou pouze na pronájem

Letos popr­vé City modu­ly pro­ká­za­ly, že i čeká­ní může být pří­jem­né. V oblas­ti dol­ní­ho nádra­ží v Brně, jenž v sou­čas­né době odba­ví až 18 000 ces­tu­jí­cích den­ně, jsme vytvo­ři­li moder­ní designo­vou čekár­nu. Ta slou­ží jako záze­mí k odpo­čin­ku a občer­stve­ní návštěv­ní­ků. Má však také jinou roli, při­blí­žit lidem vel­ko­le­pý pro­jekt na výstav­bu hlav­ní­ho nádra­ží a nové již­ní čtvr­ti. Sou­čás­tí čekár­ny je totiž i vel­ký model projektu.

Umístění objektu

Zpět na reference