KOMA MODULAR alt
Kancelare-wk-06
Kancelare-wk-04
Kancelare-wk-13
Kancelare-wk-07
Kancelare-wk-08
Kancelare-wk-02
Kancelare-wk-26
Kancelare-wk-27
Kancelare-wk-31
Kancelare-wk-40

9 fotografií

Kanceláře a zázemí pro zaměstnance firmy W&K v Lippstadtu


Rostoucí modulární kancelářská budova, jejíž první část byla realizována v roce 2013 a o rok později se budova rozrostla o zázemí, šatny a denní místnost.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2014
Klient:W&K
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 49
Užitná plocha: 735 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

V roce 2013 fir­ma KOMA doda­la pat­ro­vou správ­ní budo­vu němec­ké fir­mě W&K zabý­va­jí­cí se výro­bou sva­řo­va­ných dílů. V roce 2014 k admi­nis­tra­tiv­ní budo­vě při­by­la dru­há část – záze­mí pro zaměst­nan­ce se šat­na­mi, soci­ál­ní­mi pro­sto­ry a den­ní míst­nos­tí. Fir­ma W&K stav­by opat­ři­la fasádou z PUR pane­lů. Tato fasáda plní dva úče­ly – zvy­šu­je tepel­něi­zo­lač­ní vlast­nos­ti obál­ky budov a este­tic­ky nabí­zí jiný, než typic­ký kon­tej­ne­ro­vý vzhled.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku