KOMA MODULAR alt
Offices-2
Offices-2
Offices
Mastertruck-14
Mastertruck-13
Mastertruck-12
Mastertruck-11
Mastertruck-10
Mastertruck-9
Mastertruck-7
Mastertruck-6
Mastertruck-5
Mastertruck-4
Mastertruck-3
Mastertruck-2

14 fotografií

Kancelářská budova pro Master Truck


Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2009
Klient:Master Truck
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 6
Užitná plocha: 108 m2
Výrobková řada: StandardLine

Doprav­ní spo­leč­nost vyu­ži­la výho­dy modu­lár­ní výstav­by a to hlav­ně rych­los­ti a necha­la si vysta­vět záze­mí pro vede­ní fir­my od naší fir­my KOMA MODU­LAR. Sou­čás­tí kan­ce­lář­ské budo­vy je i hala na opra­vu doprav­ních pro­střed­ků. Celá budo­va je opat­ře­na fasádou vodo­rov­ných plechů.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku