KOMA MODULAR alt

Služ­by

Technická pomoc

Naši spe­cial­isté vám navrhnou dis­poz­iční řeší či doporučí typy mod­ulů, který vámi požadovaný objekt vyžaduje.

Detail

Servis

Naše fir­ma disponu­je něko­li­ka servis­ní­mi skupina­mi, které jsou vybave­ny potřeb­ným tech­nick­ým vybavením tak, aby v co nejkratší době reago­v­ali na vaše servis­ní poža­davky a to jak v době záruky, tak i pozáruční.

Detail