KOMA MODULAR alt

Pří­slu­šen­ství a vybavení

K modu­lár­ní výstav­bě KOMA nabí­zí­me širo­ký výběr doplň­ků a vnitř­ní­ho vyba­ve­ní. Širo­kou pale­tu pod­lah, sani­ty, výpl­ní otvo­rů i dal­ší­ho pří­slu­šen­ství dále roz­ši­řu­je šir­ší pří­slu­šen­ství jako je napří­klad oplo­ce­ní, scho­diš­tě a dal­ší doplň­ky do vaše­ho objektu.