KOMA MODULAR alt

Alu­co­bond


Hli­ní­ko­vé pane­ly Alu­co­bond jsou typic­ké vyso­kou život­nos­tí a mini­mál­ní­mi poža­dav­ky na údrž­bu fasády. Vyrá­bí se ve vari­an­tě des­ky a kazety

 • Kancelare Barum Continental 2
 • Kancelare Barum Continental 1
 • Ctp-vratnice-19
 • Ctp-vratnice-16

Alucobond - DESKY

 • V podlahy 1
 • V podlahy 2
 • Autobazar-trotina-smirice-31
 • Autobazar-trotina-smirice-17
 • Superior-line-31
 • Superior-line-1
 • Skalite KOMA SLOVAKIA ZM 5
 • Skalite KOMA SLOVAKIA ZM 4
 • Andyauta 25
 • Andyauta 04
 • Kia-bratislava-7
 • Kia-bratislava-4
 • Cf039967
 • Wers-06-2006-031

Alucobond - KAZETY