KOMA MODULAR alt

Výrobkové řady

Mod­ulární KOMA sys­tém je kom­plexním staveb­ním sys­témem. Mod­u­ly nejen vyrábíme, ale mod­ulární stav­by navrhu­jeme i stavíme.