KOMA MODULAR alt

Dodá­vá fir­ma KOMA Modu­lar mon­tá­že na klíč?


Ano, fir­ma KOMA Modu­lar pro­vá­dí kom­plet­ní pří­pra­vu, dopra­vu a mon­táž. Navíc pokud si to zákaz­ník pře­je, pro­vá­dí fir­ma kom­plet­ní inženýring.