KOMA MODULAR alt

Fasády

Pomůžeme vám vybrat fasád­ní sys­tém, který Vám bude nejvíce vyhovo­vat. Konečný vzh­led mod­ulární stav­by záleží jen na vašem přání a návrhu architek­ta. Na této stránce jsme pro vás připrav­ili foto­ga­lerie oblíbených řešení fasád.

Alucobond

Hliníkové pan­e­ly Alu­cobond jsou typ­ické vysok­ou živ­ot­nos­tí a min­imál­ní­mi poža­davky na údržbu fasády. Vyrábí se ve vari­antě desky a kazety

Detail