KOMA MODULAR alt
Modular-construction-nove-mesto-4
Modular construction nove mesto 11
Modular construction nove mesto 10
Modular construction nove mesto 9
Modular construction nove mesto 8
Modular-construction-nove-mesto-7
Modular-construction-nove-mesto-6
Modular-construction-nove-mesto-4
Modular-construction-nove-mesto-3
Modular-construction-nove-mesto-2
Modular-construction-nove-mesto-1
Modular-construction-nove-mesto-15
Modular-construction-nove-mesto-14
Modular-construction-nove-mesto-13
Modular-construction-nove-mesto-12

14 fotografií

Zázemí areálu klasického lyžování v Novém Městě, CZ


Modulární zázemí pro sportovce s dřevěnou fasádou.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro sport / Sportovní šatny
Rok realizace:2011
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 5 týdnů
Délka výroby: 3 týdny
Počet modulů: 66
Užitná plocha: 1280 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Rych­lost výstav­by, náro­ky na kva­li­tu pro­ve­de­ní a zejmé­na sna­ha nena­ru­šit kon­text mís­ta v horách byly důvo­dy, proč pořa­da­te­lé špič­ko­vých spor­tov­ních akcí v biat­lo­nu, jako je Svě­to­vý pohár, či Mis­tro­ství svě­ta, zvo­li­li KOMA sys­tém. Cílem bylo vybu­do­vat záze­mí pro spor­tov­ce. Ve SKI are­á­lu v Novém Měs­tě na Mora­vě v Čes­ké repub­li­ce tak během měsí­ce vyrost­la archi­tek­to­nic­ky zají­ma­vá budo­va opláš­tě­ná boro­vi­co­vý­mi des­ka­mi a osa­ze­ná zko­se­nou střechou.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku