KOMA MODULAR alt
Andyauta-02
Andyauta-02
Andyauta-04
Andyauta-12
Andyauta-13
Andyauta-15
Andyauta-18
Andyauta-23
Andyauta-25
Andyauta-30
Andyauta-31
Andyauta-37

11 fotografií

Autobazar Andy Auta


Autobazar Andy Auta s dovozovými prověřenými vozy. České Budějovice

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Autosalony
Rok realizace:2017
Klient:Andy Auta
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 10
Užitná plocha: 180 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Auto­ba­zar Andy Auta si zaklá­dá na kva­li­tě svých slu­žeb. Za kva­li­tou pro­dá­va­ných vozů si Andy Auta sto­jí, kaž­dé­mu řidi­či posky­tu­jí roč­ní záru­ku s ter­mí­ny a pod­mín­ka­mi, kte­ré plně odpo­ví­da­jí novým vozům. Pod­le stej­ných zásad si fir­ma vybí­rá i své doda­va­te­le. Fir­ma KOMA MODU­LAR vybu­do­va­la v Čes­kých Budě­jo­vi­cích pro Andy Auta záze­mí fir­my, kte­ré dosta­teč­ně repre­zen­tu­je zása­dy kva­li­ty a solidnosti.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku