KOMA MODULAR alt
Airport-golf-slovakia-14
Airport-golf-slovakia-7
Airport-golf-slovakia-1
Airport-golf-slovakia-2
Airport-golf-slovakia-3
Airport-golf-slovakia-4
Airport-golf-slovakia-5
Airport-golf-slovakia-6
Airport-golf-slovakia-8
Airport-golf-slovakia-9
Airport-golf-slovakia-10
Airport-golf-slovakia-11
Airport-golf-slovakia-12
Airport-golf-slovakia-13
Airport-golf-slovakia-14
Airport-golf-slovakia-15
Airport-golf-slovakia-16
Airport-golf-slovakia-17
Airport-golf-slovakia-18
Airport-golf-slovakia-19

19 fotos

Die Basis für die Golfspieler in der Flughafennähe, SK


Klassifizierung:Einsatz im Sportbereich / Clubhäuser
Baujahr:2012
Land:Slowakei
Technische Spezifikation: Produktreihe: ComfortLine
08/2012, Klu­by Vybu­do­va­li jsme dal­ší modu­lár­ní záze­mí pro gol­fo­vé nad­šen­ce na gol­fo­vém hřiš­ti blíz­ko obce Palári­ko­vo na Slo­ven­sku. Vzhle­dem k tomu, že se gol­fo­vé hřiš­tě nachá­zí blíz­ko spor­tov­ní­ho letiš­tě, tak má pří­znač­ný název AIR­PORT GOLF CLUB. Celá modu­lár­ní stav­ba je zalo­že­na na vrta­ných zákla­dech. Jsme rádi, že při­spí­vá­me na kul­ti­va­ci vzni­ka­jí­cích gol­fo­vých hřišť na Slo­ven­sku i v Čes­ku a že modu­lár­ní stav­by si zís­ká­va­jí stá­le vět­ší popu­la­ri­tu i v našich krajích.
Reference location

Zurück