KOMA MODULAR alt
Ms-glucksbarchen-01
Ms-glucksbarchen-01
Ms-glucksbarchen-04
Ms-glucksbarchen-07
Ms-glucksbarchen-09_0
Ms-glucksbarchen-37
Ms-glucksbarchen-36
Ms-glucksbarchen-29
Ms-glucksbarchen-33
Ms-glucksbarchen-40
Ms-glucksbarchen-42
Ms-glucksbarchen-44
Ms-glucksbarchen-14
Ms-glucksbarchen-22
Ms-glucksbarchen-23
Ms-glucksbarchen-27

15 fotos

Kindergarten Glücksbärchen, Dresden


Der private Kindergarten Glücksbärchen ist für eine größere Gemeinschaft von Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren bestimmt.

Klassifizierung:Bauausführungen - Schulwesen / Kindergärten
Baujahr:2013
Land:Deutschland
Technische Spezifikation: Produktreihe: StandardLine
Kauf/Miete:Kaufobjekte
Sou­kro­má škol­ka Glüc­kbär­chen je urče­ná pro vět­ší kolek­tiv dětí ve věku od 2 do 6 let. Jed­ná se již o 3. eta­pu roz­ší­ře­ní stá­va­jí­cí­ho zaří­ze­ní vysta­vě­né­ho výhrad­ně z obyt­ných modulů.
Reference location

Zurück