KOMA MODULAR alt

KOMA aktuelle

Caffe_room_mendl_square_brno_2

Nachrichten | 27. 08. 2018

Das Container-Café in Modularbauweise in Brünn auf dem Mendelplatz.

Auf dem ver­ke­hr­sre­i­chen Men­del­platz in Brünn kön­nen die Leu­te nun ihren Kaf­fee in Ruhe genießen und im Park sit­zen bleiben.

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanech­te nám svůj email a bude­te pra­vi­del­ně dostá­vat novin­ky ze svě­ta modu­lár­ní výstav­by v podo­bě naše­ho e-bulletinu.