KOMA MODULAR alt

KOMA aktuelle

278773391 5182033411854328 3937873150595479120 n

Nachrichten | 11. 05. 2022

Fashion Line hat den BIG SEE Award gewonnen

Unse­re Desig­nre­i­he Fashi­on Line hat eine wei­te­re Aus­ze­ich­nung gewon­nen – die­ses Mal den slowenischen BIG SEE AWARD!

Klan UK

Nachrichten | 29. 03. 2022

Klassenräume für ukrainische Kinder in Prag – Klánovice

KOMA RENT in Zusa­m­me­nar­be­it mit Klá­no­vi­ce SPO­LU o.p.s. (dt.: ZUSA­M­MEN, Geme­in­nüt­zi­ge Gesell­schaft) hat modu­la­re Klas­se­nräu­me für ukra­i­nische Kin­der und ihre Lehrer geschaffen.

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanech­te nám svůj email a bude­te pra­vi­del­ně dostá­vat novin­ky ze svě­ta modu­lár­ní výstav­by v podo­bě naše­ho e-bulletinu.