KOMA MODULAR alt

KOMA aktuelle

S XLS KB 10 B4200 PIC 003 A1

Video | 10. 11. 2021

VIDEO: Flughafen für Senegal

Sehen Sie sich die Ani­mati­on der Pro­duk­ti­on und Mon­tage des Flu­gha­fens in St. Louis, Afri­ka, an.

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanech­te nám svůj email a bude­te pra­vi­del­ně dostá­vat novin­ky ze svě­ta modu­lár­ní výstav­by v podo­bě naše­ho e-bulletinu.