KOMA MODULAR alt

KOMA aktuelle

8620f05f 2eb4 4bce b740 55cc920a27d6

Nachrichten | 08. 04. 2024

Beginn des Baus des zweiten Flughafens in Senegal

Ab dem 8. April beginnt der Bau des zwei­ten Flu­gha­fens in Sene­gal. Die Arbe­i­ten star­ten bei Tem­pe­ra­tu­ren über 45°C.

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanech­te nám svůj email a bude­te pra­vi­del­ně dostá­vat novin­ky ze svě­ta modu­lár­ní výstav­by v podo­bě naše­ho e-bulletinu.