KOMA MODULAR alt
Bmw mffkv2017 11 0
Bmw-mffkv2017-01_0
Bmw mffkv2017 11 0
Bmw-mffkv2017-06_0
Bmw-mffkv2017-05_0
Bmw-mffkv2017-04_0
Bmw-mffkv2017-07_0
Bmw-mffkv2017-08_0
Bmw-mffkv2017-12_0
Bmw-mffkv2017-10_0
Bmw-mffkv2017-13_0

10 fotos

CITY Module helfen BMW auf FF Karlsbad 2017 präsentieren


BMW prezentovala automobily na FFKV 2017 v City modulech od firmy KOMA Modular.
Klassifizierung:Andere / Module für Events
Baujahr:2017
Client:Squadra Production / BMW
Land:Tschechische Republik
Technische Spezifikation: Bauzeit: 1 týden
Produktionszeit: 1 týden
Anzahl der Module: 5
Nutzfläche: 90 m2
Produktreihe: CityModul
Kauf/Miete:Mietobjekte
Notiz:City moduly lze získat pouze na pronájem
Úspěš­nou pre­zen­ta­ci nových mode­lů BMW si auto­mo­bil­ka zopa­ko­va­la i na letoš­ním Fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Kar­lo­vých Varech neda­le­ko hote­lu PUP. K pre­zen­ta­ci si fir­ma vybra­la naše designo­vé City modu­ly. Sesta­va City modu­lů neby­la v roce 2017 ve Varech jedi­ná. Na Diva­del­ním náměs­tí vyu­ži­la Čes­ká tele­vi­ze sesta­vu City modu­lů jako Dům ČT.
Reference location

Zurück