KOMA MODULAR alt

10 fotografií

City moduly pomáhají prezentovat BMW


BMW prezentovala automobily na FFKV 2017 v City modulech od firmy KOMA Modular.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Ostatní / Eventové moduly
Rok realizace:2017
Klient:Squadra Production / BMW
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 5
Užitná plocha: 90
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem
Poznámka:City moduly lze získat pouze na pronájem

Úspěš­nou pre­zen­ta­ci nových mode­lů BMW si auto­mo­bil­ka zopa­ko­va­la i na letoš­ním Fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Kar­lo­vých Varech neda­le­ko hote­lu PUP. K pre­zen­ta­ci si fir­ma vybra­la naše designo­vé City modu­ly. Sesta­va City modu­lů neby­la v roce 2017 ve Varech jedi­ná. Na Diva­del­ním náměs­tí vyu­ži­la Čes­ká tele­vi­ze sesta­vu City modu­lů jako Dům ČT.

Umístění objektu

Zpět na reference