KOMA MODULAR alt
Ms kamenny ujezd7 0
Ms_kamenny_ujezd1
Ms_kamenny_ujezd2
Ms_kamenny_ujezd4
Ms_kamenny_ujezd5
Ms_kamenny_ujezd6
Ms_kamenny_ujezd7
Ms_kamenny_ujezd9
Ms_kamenny_ujezd10
Ms_kamenny_ujezd11
Ms_kamenny_ujezd12

10 fotos

Kindergarten in Kamenný Újezd


Modulární přístavba mateřské školy.

Klassifizierung:Bauausführungen - Schulwesen / Kindergärten
Baujahr:2013
Client:Pradast
Land:Tschechische Republik
Technische Spezifikation: Bauzeit: 1 Woche
Produktionszeit: 1 Woche
Anzahl der Module: 8
Nutzfläche: 182 m2
Produktreihe: StandardLine
Kauf/Miete:Mietobjekte
Dal­ší jed­no­tříd­ku se záze­mím jsme doda­li ve spo­lu­prá­ci se sta­veb­ní fir­mou Pra­dast, kte­rá pro­ved­la všech­ny dokon­čo­va­cí prá­ce, do Kamen­né­ho Újez­du. Jed­no­pod­laž­ní pří­stav­ba ply­nu­le navá­za­la na stá­va­jí­cí budovu.
Reference location

Zurück