KOMA MODULAR alt

10 fotos

Kindergarten in Kamenný Újezd


Modulární přístavba mateřské školy.

Klassifizierung:Bauausführungen - Schulwesen / Kindergärten
Baujahr:2013
Klient:Pradast
Land:Tschechische Republik
Technische Spezifikation: Bauzeit: 1 Woche
Produktionszeit: 1 Woche
Anzahl der Module: 8
Nutzfläche: 182
Produktreihe: StandardLine
Kauf/Miete:Mietobjekte
Dal­ší jed­no­tříd­ku se záze­mím jsme doda­li ve spo­lu­prá­ci se sta­veb­ní fir­mou Pra­dast, kte­rá pro­ved­la všech­ny dokon­čo­va­cí prá­ce, do Kamen­né­ho Újez­du. Jed­no­pod­laž­ní pří­stav­ba ply­nu­le navá­za­la na stá­va­jí­cí budovu.
Reference location

Zurück