KOMA MODULAR alt

10 fotografií

MŠ v Kamenném Újezdě, CZ


Jednopodlažní přístavba mateřské školy.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2013
Klient:Pradast
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 8
Užitná plocha: 182
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem
Dal­ší jed­no­tříd­ku se záze­mím jsme doda­li ve spo­lu­prá­ci se sta­veb­ní fir­mou Pra­dast, kte­rá pro­ved­la všech­ny dokon­čo­va­cí prá­ce, do Kamen­né­ho Újez­du. Jed­no­pod­laž­ní pří­stav­ba ply­nu­le navá­za­la na stá­va­jí­cí budovu.
Umístění objektu

Zpět na reference